Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Avsiktsförklaring undertecknad för upphandling av bandvagnar

Ännu ett steg har tagits i den internationella upphandling av bandvagnar som Sverige leder.

FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson skrev på SOI:t den 15 april för Sveriges del.

De fyra länderna Sverige, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien, har signerat ett Statement of Intent, SOI, en avsiktsförklaring för anskaffningen.

FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson skrev på SOI:t den 15 april för Sveriges del.

Precis som förra gången sker undertecknandet i respektive land och avtalen skickas mellan länderna. Särskilt med den nu pågående pandemin kan det visa sig vara ett klokt upplägg.

De fyra länderna arbetar nu vidare med att ta fram ett projektavtal, Project Arrangement (PA), som är avsett att reglera hur en gemensam upphandling ska genomföras.

Publicerad: 2020-05-27