Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Beställning av artilleriplattformar ger ny förmåga till amfibiebataljonerna

FMV har skrivit kontrakt med Swede Ship Marine AB om att leverera åtta sjörörliga artilleriplattformar med stabiliserande granatkastare för nyttjande inom Amfibiebataljonen i Stockholm och Göteborg.

Patric Hjort, chef Marinmateriel på FMV, och Patrik Davidsson, vd på Swedeship, skriver på ett avtal.

Patric Hjort, chef för Marinmateriel på FMV, och Patrik Davidsson, vd på Swedeship, signerar avtalet. Foto: FMV

Kontraktet innebär att Försvarsmakten vid leverans får en ny förmåga att kunna skjuta indirekt eld med god precision under framryckning till sjöss.

– Det är mycket glädjande att vi kan realisera en helt ny förmåga som ger Försvarsmaktens amfibieförband en kraftigt ökad möjlighet att ge eldunderstöd till kustnära förband inom mark- och sjö-stridskrafterna, säger Claes Westergren, produktionsansvarig chef vid FMV.

Just den sjörörliga komponenten är avgörande för att i en stridssituation snabbt kunna omgruppera till en annan plats och ge nytt eldunderstöd. Med handburna granatkastare kan en omgruppering på ett par kilometer ta flera timmar att genomföra, medan de nya artilleriplattformarna kommer kunna förflytta sig och vara skjutklara på ett fåtal minuter. Det innebär ett mycket välbehövligt övertag på slagfältet.

Utöver indirekt eld ska båtens egna sensorer och vapensystem kunna användas för egenskydd med direktriktad eld.

– I Sveriges unika skärgårdsmiljö med många öar och skymd sikt ger den här förmågan ett kraftigt tillskott för att bekämpa fienden i skärgårdsmiljö, säger Lennart Klingenstierna, projektledare vid FMV.

I kontraktet ingår även utbildningssystem och reservdelar. Leverans av utbildningssystem sker 2026-2027 och leverans av artilleriplattformar är planerad till 2027-2028.

Här kan du läsa mer om FMV:s pågående och kommande anskaffningar till amfibiebataljonerna: Amfibiebataljon 2030

Publicerad: 2023-05-17