Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Chefen för European Defence Agency besökte FMV

Idag, torsdagen den 17 september, besökte Jiří Šedivý, chef för Europeiska försvarsbyrån EDA, FMV för ett informellt möte.

– Det var ett mycket bra, fruktbart och konstruktivt möte. FMV:s relationer med EDA fungerar alldeles utmärkt, säger Göran Mårtensson, generaldirektör FMV.

Jiří Šedivý, tidigare tjeckisk försvarsminister, är relativt nytillträdd chef för EDA, European Defence Agency. Han reser nu runt och besöker de olika medlemsländerna, där Sverige är det andra landet i besöksordningen. Under dagen i Stockholm besöker Jiří Šedivý, förutom FMV, även Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och Säkerhets- och försvarsföretagen SOFF.

Under mötet på FMV lyfte Jiří Šedivý bland annat EDA:s behov, samt de bilaterala dialogerna med medlemsländerna som mynnar ut i en rapport kallad CARD, Coordinated Annual Review on Defence, som kommer senare i år. I rapporten identifierar man gemensamma förmågegap och därefter hjälper EDA till med att hitta samarbeten mellan medlemsländerna för att avhjälpa dessa förmågegap.

FMV berättade om Sveriges nationella behov på försvarsområdet och vad som sker på vår myndighet kopplat till det.

– Vi berättade om vårt behov av att växa, om vår personals deltagande i EDA och att det går bra för oss – att vi uppnått viktiga resultat på projektnivå. Göran Mårtensson berättade också om sin roll som generaldirektör och NAD, National Armaments Director, säger Victor Halvardsson, rådgivare internationella relationer FMV.

Jiří Šedivý, chef för Europeiska försvarsbyrån EDA, och Göran Mårtensson, generaldirektör FMV.

Publicerad: 2020-09-17