Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Det svenska sjukvårdslagret rescEU på plats

Det svenska krisberedskapslagret inom rescEU-uppdraget fylls nu på med personlig skyddsutrustning och ventilatorer. Under sommaren ska allt vara på plats. Det säger Jan Benshof som är chefsingenjör sjukvårdsmateriel vid FMV.

I början av juni kom den första leveransen av ventilatorer till EU:s svenskbaserade krisberedskapslager i Kristinehamn. Jan Benshof från FMV var på plats och tog emot leveransen av de första ventilatorerna som ska finnas i lagret.

– Vi har ett otroligt bra samarbete mellan myndigheterna och med leverantören, säger Jan Benshof. Det har gjort att vi fått ett väldigt bra flyt i arbetet med att få det här lagret på plats.

Förutom ventilatorer fylls nu lagret på med stora mängder av personlig skyddsutrustning. Det rör sig om skyddsmasker i två olika versioner, skyddsrockar och visir. Förutom visiren är skyddsutrustningen av engångstyp. Det är drygt 3200 pallar med skyddsutrustning som nu transporteras in till lagret i Kristinehamn.

Sjukvårdsmateriel på plats i Kristinehamn, redo att skickas ut till europeiska länder vid behov.

Sjukvårdsmateriel på plats i Kristinehamn, redo att skickas ut till europeiska länder vid behov.

Jan Benshof från FMV tar emot en leverans av ventilatorer till sjukvårdslagret rescEU i Kristinehamn.

Jan Benshof från FMV tar emot en leverans av ventilatorer till sjukvårdslagret rescEU i Kristinehamn.

Tre myndigheter samverkar

Lagret är ett av EU:s nio krisberedskapslager och dessa finansieras med EU-medel. I Sverige är det tre myndigheter som samverkar för att upprätta lagret. Socialstyrelsen sätter regelverk och rekommenderar vilka volymer lagret ska innehålla. FMV kravställer materielen, skriver de tekniska specifikationerna samt upphandlar och ansvarar för kvalitetssäkring och leveranskontroll. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lagerhåller och distribuerar materielen samt ansvarar för dialogen med EU.

Efter sommaren ska lagret vara fyllt med all materiel som är avtalad med EU. Ett nytt ramavtal för ytterligare utrustning till rescEU-lagret ska också upphandlas.

- Att vi kan leverera in varor i den takt vi nu gör är resultatet av väl inarbetade interna rutiner på FMV, etablerade och ömsesidiga relationer med vår leverantör och ett gott samarbete inom uppdraget med våra partners MSB och Socialstyrelsen” säger Louise Johansson, FMV Marknad och Inköp, som är projektledare för rescEU-projektet på FMV.

 

Fakta

RescEU är ett initiativ inom EU som syftar till att bygga upp EU-gemensam beredskap för olika typer av händelser. Exempelvis finns resurser för skogsbrand och kemikalieutsläpp. Sverige bidrar sedan tidigare med helikoptrar och skopande flygplan till rescEU.

I sjukvårdslagren som nu byggs upp ska personlig skyddsutrustning, medicintekniska produkter och eventuellt även vaccin och läkemedel lagerhållas.

Det är EU som beslutar om när lagren kan användas och vart distributionen ska ske. Därmed behöver även Sverige göra en förfrågan till EU om vi skulle behöva låna utrustning ur lagret, precis som alla andra länder.

Publicerad: 2021-06-24