Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

”Det vi kämpade för vid skrivbordet blir verkligt ombord på fartyget”

Vid upphandlingen av halvtidsmodifieringen av röjdykarfartygen HMS Spårö och HMS Sturkö ingick dels varvsåtgärder, dels att byta ut båtarnas ledningssystem. Susanne Hjelm och Fredrik Zaar, strategiska inköpare på FMV Marknad och inköp, arbetade med varsin del av detta.

– Vi gick ut med varsin konkurrensupphandling, som vi sedan jobbade parallellt med, säger Susanne Hjelm.

HMS Spårö

Vid upphandlingen av halvtidsmodifieringen av röjdykarfartygen ingick dels varvsåtgärder, dels att byta ut båtarnas ledningssystem. På bilden HMS Spårö.

Susanne Hjelm, strategisk inköpare FMV Marknad och inköp.

– Med det rådande omvärldsläget är det oerhört viktigt att Försvarsmakten får sin förmåga på utsatt tid. Vi inköpare har en viktig roll i det. Vi alla tillsammans bidrar till Sveriges försvarsförmåga, säger Susanne Hjelm, strategisk inköpare FMV Marknad och inköp.

HMS Sturkö och HMS Spårö byggdes på 90-talet och var då minröjningsfartyg. I början av 2000-talet byggdes de om till röjdykningsfartyg med uppgift att jobba i grunda vatten, där de bland annat rensar bort sjömineringar som ingen annan kommer åt. Fartygen kan också söka och identifiera minor med hjälp av sonar och en obemannad undervattensfarkost, ROV.

Fredrik Zaar ansvarade för upphandlingen av ledningssystemet, medan Susanne Hjelm ansvarade för varvsåtgärderna.

– När det gäller varvsupphandling av äldre fartyg ingår alltid två delar. Dels att man ersätter gamla system med nya, vilket är en nyanskaffning, dels att man samtidigt gör underhåll av fartyget på de delar som inte är i rätt skick. Det är lite utmanande, säger Susanne.

– Sedan är en konkurrensupphandling utmanande i sig, med ny praxis och ny lagstiftning att ta hänsyn till. Det är svåra frågor vi sitter med, som blir ännu mer utmanande av det svåra omvärldsläget. Man måste vara uppdaterad, vilket gör jobbet roligt. Ingen dag är den andra lik, det finns hela tiden nytt att lära sig, säger Susanne.

– Man hamnar ofta i helt andra saker än vad man varit i tidigare, i och med att vi köper in flera olika typer av system och materiel, säger Fredrik.

Lämpliga kommersiella krav

I upphandlingen arbetade Susanne och Fredrik tillsammans med projektledare och ingenjörer vid FMV, som tog fram kravnivåer på åtgärderna och systemen tillsammans med Försvarsmakten. Dessa bearbetade FMV sedan till kravspecifikationer, som blev en del av förfrågningsunderlaget till leverantörerna där vi talar om vad vi vill köpa.

Vi strategiska inköpare bidrar i processen med upphandlingsperspektivet och med att ta fram lämpliga kommersiella krav och villkor. Vi har ansvar för att skattepengar används på ett korrekt och riktigt sätt.

Fredrik Zaar
strategiska inköpare på FMV Marknad och inköp

Bidrar till Sveriges försvarsförmåga

Det är nu ett år sedan kontraktet på halvtidsmodifieringen tecknades och de båda fartygen ska levereras till Försvarsmakten under 2023 och 2024.

– För mig var det extra roligt att gå i mål med denna upphandling, eftersom vi försökt två gånger tidigare. Den första gången kunde ingen leverantör uppfylla kraven och den andra gången var Försvarsmakten tvungna att prioritera andra anskaffningar. Att upphandla varvsåtgärderna var också speciellt för mig, eftersom både FMV och Försvarsmakten är kontraktspart, där vissa delar ska belasta Försvarsmakten och andra FMV. Men även om leverantören har två kontraktsparter, ska vi upplevas som en, säger Susanne.

Att få besöka leverantörerna och gå ombord på fartygen tycker hon är kul, för att det ger en bättre förståelse för varför ett tekniskt krav måste finnas med, exempelvis en viss storlek på motorn.

– Det vi satt och kämpade för vid skrivbordet blir verkligt ombord på fartyget. Jag ser min del i arbetet, att jag är en del i kedjan. Med det rådande omvärldsläget är det oerhört viktigt att Försvarsmakten får sin förmåga på utsatt tid. Vi inköpare har en viktig roll i det. Vi alla tillsammans bidrar till Sveriges försvarsförmåga, säger Susanne.

Publicerad: 2023-01-20