Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Erbjudande om Gripen till Finland

JAS 39 Gripen är med i den finska upphandlingen av nya stridsflygplan. Saab har med stöd av FMV lämnat in ett anbud som omfattar 64 Gripenflygplan och två spanings- och ledningsflygplan.

Den 29 april lämnade Saab med stöd av FMV in sitt Best and Final Offer (BAFO) till den finländska stridsflygplanupphandlingen. Upphandlingen gäller viket flygsystem som från 2025 ska ersätta det finländska flygvapnets Boeing F/A-18 C/D Hornet som anskaffades under 1990-talet.

Saabs erbjudande innehåller 64 stycken Gripen E och två flygburna spanings- och ledningsplattformar, GlobalEye. Finlands budget för anskaffning av nytt stridsflygsystem är på cirka 10 miljarder Euro.

Ett finländskt val av det svenska erbjudandet skulle innebära att det redan djupa finsk-svenska försvarssamarbetet skulle stärkas ytterligare och skapa unika möjligheter till samarbete på flygområdet. Om båda länderna opererar samma system så kan exempelvis försörjningstryggheten säkras i ännu högre grad än vad respektive land skulle kunna göra på egen hand.

Marcus Hallberg
FMV:s projektledare

Exportstöd

FMV har deltagit i arbetet tillsammans med Saab och Försvarsmakten, som en del av FMV:s uppdrag att stödja export från svensk försvarsindustri. Arbetet har pågått sedan 2015 och 2016 besvarade FMV en informationsförfrågan (RFI) från Finland rörande stridsflyg.

När projektet sedan gick över i offertfas tog Saab över det formella ansvaret och är den part som lämnat offerter och lett de kommersiella förhandlingarna, dock hela tiden med FMV och Försvarsmaktens deltagande i arbetet.

FMV har sammanhållit den svenska statliga dialogen med den finländska motparten, deltagit i arbetet med teknisk expertis, tillhandahållit resurser såsom provflygplan för Finlands evalueringsverksamhet och genomfört sekretessgranskningar.

På regeringens uppdrag har FMV även lett förhandlingarna rörande ett mellanstatligt samarbetsavtal på luftförsvarsområdet som blir aktuellt om Finland väljer Gripen E som sitt nästa stridsflygplan.

FMV:s projektledare Marcus Hallberg och Saabs kampanjledare Magnus Skogberg strax före överlämningen av offerten till finländska försvarsmaktens logistikverk i Tammerfors.

FMV:s projektledare Marcus Hallberg och Saabs kampanjledare Magnus Skogberg strax före överlämningen av offerten till finländska försvarsmaktens logistikverk i Tammerfors.

Publicerad: 2021-04-30