Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV genomför lufttankningsprov med JAS 39 C/D

Just nu genomför FMV, tillsammans med NATO, lufttankningsprov med JAS39 C/D Gripen mot NATO:s Multi Mission Fleet och deras flygplan A330MRTT. Syftet är att validera lufttankningsfunktionen genom att göra flygutprovning med anslutningar och tankningar i luften.

– Hittills har kampanjen fungerat väldigt bra. Framför allt har samarbetet med NATO Multi Mission Unit, teamet som opererar flygplanet, präglas av en stor öppenhet och positiv anda, säger Joakim Hamilton, FMV.

Bilden visar Natos flygplan A330 MRTT med två slangar för lufttankning som hänger efter planet, samt två JAS 39 C/D som flyger bakom.

Tankning i luften med JAS 39 C/D och A330 MRTT. Fotograf Robert Novén.

Bilden visar testteamet från FMV och Nato framför ett flygplan på flygplatsen.

Testteamet från FMV och Nato på plats i Eindhoven.

Lufttankningsproven sker i svenskt luftrum i södra Sverige. De svenska JAS 39 C/D flygplanen flyger från F17 i Ronneby medan NATO-flygplanet flyger från Eindhoven i Nederländerna. Verksamheten genomförs på uppdrag av Försvarsmakten.

– Airbus A330MRTT är NATO:s nya flygplan som kan transportera passagerare, last och även tanka andra flygplan, vilket gör det väldigt mångsidigt. Flygplanet är baserat på den civila Airbus A330 som används både för transport av passagerare och som fraktflygplan.

– Det som är intressant i detta fall är att NATO-flygplanet är inskaffat gemensamt av ett antal NATO-länder.

Ansvariga för luftvärdigheten för det gemensamma flygplanet är Hollands motsvarighet till den svenska militära flyginspektionen. Flygplanen är även registrerade i Holland.

Under provperioden är fyra stycken mätutrustade JAS 39 C/D från FMV Test och Evaluering baserade på F17 och NATO-flygplanet flyger ifrån sin hemmabas i Eindhoven.

– FMV har personal på plats i Eindhoven för stötta och koordinera verksamheten, då vi inte är baserade på samma plats. Det är en utmaning säger Joakim Hamilton.

– Det som är roligt är att NATO varit drivande i sina kontakter med oss för att genomföra dessa prov. De vill kunna utnyttja sin tankerflotta optimalt. Dessutom har till exempel Tjeckien varit med och finansierat tankerprogrammet. Tjeckien, som opererar JAS 39 C/D, vill kunna använda ”sina” tankerflygplan för att tanka sina egna flygplan. Alla parter tycker att det här är viktigt och vi har hittat bra former för samarbete.

Vid tidigare lufttankningsprov mot andra tankerflygplan, har FMV betalat för hela certifieringen.

– Men nu har vi kommit överens om att NATO står för sina kostnader och FMV står för sina egna kostnader.

Ökar tillgängligheten

Att kunna tanka i luften ger stora vinster i hur mycket och hur länge som flygplanen kan användas vid olika uppdrag.

– Det ökar tillgängligheten, eftersom uppgifter kan utföras med färre plan än vad som skulle behövas om flygplanen tvingades gå ner på en flygplats och landa för att tanka.

Men proven tar tid, kostar pengar och måste genomföras innan behovet uppstår.

– Behovet blir tydligare om det är en resurs som används varje dag. Men vi vill ligga i framkant och vara förberedda, så att vi kan lufttanka om det skulle behövas vid framtida uppdrag, säger Joakim Hamilton.

Lufttankningsprov kräver förberedelser. Först på papper, där det bedöms om utrustningen passar ihop och om planen kan flyga på samma höjd och i samma fart. Därefter kopplar man ihop utrustningen på marken.

– När det är klart genomförs flygprov för att se om systemen fungerar ihop eller om det finns brister som måste åtgärdas.

– Att tanka i luften är en relativt svår uppgift som kräver regelbunden träning. Den här gången ska vi också prova att tanka i mörker, vilket vi inte har gjort så ofta. Om det är svårt att tanka under dagtid så är det ännu svårare att tanka under mörker, vilket kräver erfarenhet och koncentration.

Exportkunder

När proven är klara, följer den legala delen där man dels skriver avtal om att köpa tjänster av varandra, dels kommer överens om saker som till exempel hur man ska prata på radion och vilken utbildningsnivå de som genomför tankningarna ska ha.

Eftersom Airbus A330MRTT finns tillgänglig i europeiska Natoländer är valideringen även av intresse för fler länder som använder sig av JAS 39/CD.

– I vårt godkännande får vi också med våra exportkunder, Ungern och Tjeckien. De är med och finansierar det hela genom våra supportavtal. Att få med alla på ett bräde sparar mycket tid och pengar, säger Joakim Hamilton.

Publicerad: 2022-10-06