Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Kontrakt med Mercedes-Benz AG om nya klargöringsfordon till Flygvapnet

Flygvapnets nuvarande klargöringsfordon av typen ”Dallas” anskaffades 1981. Nu har FMV tecknat ett kontrakt, inom ramen för ett befintligt ramavtal, för anskaffning av 90 stycken klargöringsfordon till ett kontraktsvärde av 200 miljoner kronor.

TGB 15, GW CDI 6x6 anpassas för att möta Flygvapnets krav.

TGB 15, GW CDI 6x6 anpassas för att möta Flygvapnets krav.

FMV har nu tecknat ett kontrakt med Mercedes-Benz AG om nya klargöringsfordon till Flygvapnet. Kontraktsvärdet är cirka 200 miljoner kronor.

Flygvapnets nuvarande klargöringsfordon av typen ”Dallas” anskaffades 1981. Nu har FMV tecknat ett kontrakt, inom ramen för ett befintligt ramavtal, för anskaffning av 90 stycken klargöringsfordon.

Fordonen är i grunden av typen TGB 15, GW CDI 6x6, och anpassas för att möta Flygvapnets krav. Fordonen kommer att fördelas till stridsflygkompanierna och helikopterskvadronerna för betjäning av Försvarsmaktens flyg- och helikopterförband.

Leveranser av fordonen kommer att ske under 2020-2022. Kontraktsvärdet är cirka 200 miljoner kronor och innehåller förutom fordonen även typarbete, dokumentation, systemsäkerhetsarbete och utbildning.

Projektet leds av FMV:s verksamhetsområde Flygmateriel, men genomförs i nära samarbete med verksamhetsområde Armémateriel.

Publicerad: 2020-02-18

Fler nyheter