Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

FMV beställer lastbilar från Scania och Volvo

För att täcka Försvarsmaktens behov av lastfordon beställer FMV cirka 300 fordon från Scania och Volvo. Beställningen görs från befintligt ramavtal men i förnyad konkurrens.

Lastbilar i Försvarsmaktens verksamhet

Lastbilar i Försvarsmaktens verksamhet. Fordonen på bilden har inte koppling till den aktuella beställningen som FMV gör till Scania och Volvo. Foto: Suznna Höjvall, Försvarsmakten.

Försvarsmaktens förband har ett behov av fordon utan större specialanpassningar. FMV:s uppdrag gäller anskaffning av lastbilar för att täcka behov åt Försvarsmakten Logistik (FMLOG) och Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) samt behovet av underhållsfordon i logistikkedjan för samtliga förband.

Endast två leverantörer är med i det aktuella ramavtalet, ett ramavtal där alla villkor inte är fullt ut fastställda. Vid en förnyad konkurrensutsättning lät FMV intresserade leverantörer tävla om att vinna ett kontrakt.

Leverantörerna fick lämna anbud i enlighet med de villkor som angavs i ramavtalet och i det nya förfrågningsunderlagets beskrivning av det FMV ville ha anbud på.

- En leverantör hade möjlighet att vinna alla positioner men i detta fall valde FMV upplägget att låta leverantörerna vinna på olika positioner. Det är ett upplägg som visade sig föredras av alla parter, säger Alexandra Hellsten, strategisk inköpare på FMV Marknad & inköp.

Kontrakten med Volvo och Scania, som är värderat till cirka 400 miljoner kronor, och levereras under 2022 omfattar:

Från Volvo:

  • 30 flaklastbilar 6x4 med kran
  • 40 skåplastbilar 4x2 med bakgavellyft
  • 3 växellastbilar 6x2 med växelskåp

Från Scania:

  • 200 Rullflaksbilar 6x4
  • 25 Trucktransportkärror