Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV beställer uppgradering av JAS 39 Gripen för Ungern

Den ungerska staten leasar JAS 39 Gripen av Sverige och flygplanen övergår i Ungerns ägo 2026, leverans av detta kontrakt sker löpande under perioden. FMV har nu tecknat kontrakt med Saab AB om uppgradering och modifiering av JAS 39 C/D för Ungern.

Beställningen sker samordnat och som ett tillägg till av FMV tidigare beställda verksamhet för JAS 39 C/D. I kontraktet ingår exempelvis uppgradering och modifiering av kommunikations- och sensorsystem.

– Den här uppgraderingen innebär ett rejält förmågelyft för Ungerns stridsflygplan. Uppgraderingen är viktig för hela gripenprojektet, säger Ingela Mathiasson, chef Flygmateriel vid FMV.

 

Publicerad: 2022-01-12