Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV bygger upp målflygverksamhet

För att Försvarsmaktens förband ska kunna öva på ett bra sätt behövs rörliga mål i luften. Verksamheten som hittills har opererats av Saab tas nu stegvis över av FMV.

Gult flygplan med pilot framför.

Ett av två Learjet 35 är klart för målflygning i FMV-regi, ytterligare ett är på gång. Utbildning av piloter och tekniker/målbogseringsoperatörer sker löpande.

Ulf Axelsson är chef för Målflyget vid FMV.

Ulf Axelsson är chef för Målflyget vid FMV.

Det första målflygningsuppdraget för kunden Försvarsmakten är genomfört.

Det första målflygningsuppdraget för kunden Försvarsmakten är genomfört.

Vid FMV:s provplats i Linköping där militära flygsystem utprovas etableras just nu en verksamhet som ska vara en resurs för utprovning, övning och kontroll av luftförsvaret. Konkret handlar det om målbogsering och övningsstörning mot radarsystem med störningskapslar monterat på planet.

I en hangar vid flygfältet på Malmen i Linköping finns två Learjet 35-plan. Chefen för Målflyget, Ulf Axelsson, berättar att det ena är klart för uppdrag och det andra beräknas kunna vara i produktion i mitten av april.

– Vi har nyrekryterat piloter och flygtekniker, som även har en tillikauppgift som målbogserings- och EW-operatörer. Utbildningen av piloterna i målflygning är igång och vi räknar med att genomföra de första målflyguppdragen i slutet av mars.

Målbogsering och övningsstörning

Målbogseringen genomförs för att förbanden ska kunna öva på skjutning mot luftmål. Olika typer av mål, fastsatta i en wire, bogseras efter flygplanet. På målet finns ett träffindikeringssystem som registrerar när projektilerna passerar. Det gör att förbandet kan få återkoppling i form av en digital bild hur de har träffat.

Den andra stora uppgiften för den nya enheten inom FMV Test och evaluering är att på uppdrag av Försvarsmakten skicka störande signaler mot de svenska radarsystemen, så kallad Electronic Warfare (EW). Allt i syfte att det svenska försvaret ska lära sig att verka i en miljö utsatt för störningar.

– Det som släpar lite nu i uppstarten är utbildningen av EW-operatörer, de som ansvarar för störning av radarsystem. Anledningen till detta är Covid-19 som ju ställer till lite problem, säger Ulf Axelsson.

Under tiden som FMV bygger upp verksamheten till full operativ målflygkapacitet har FMV avtalat med Saab om avrop av målflygtjänster till Försvarsmakten.

Publicerad: 2021-03-24