Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV genomför lufttankningsprov med JAS 39 C/D

Just nu genomför FMV, tillsammans med det tyska flygvapnet, lufttankningsprov med JAS39 C/D Gripen mot det tyska flygvapnets tankerflygplan Airbus A400M. Syftet är att validera lufttankningsfunktionen genom att göra flygutprovning med anslutningar och tankningar i luften.

– Hittills har kampanjen fungerat väldigt bra, och framför allt har samarbetet med det tyska flygvapnet präglas av en stor öppenhet och positiv anda, säger Joakim Hamilton, FMV.

Airbus A400M och två JAS 39 C/D i ett lufttankningsprov
Tyska Airbus A400M
Airbus A400M och två JAS 39 C/D Gripen

Lufttankningsproven sker på F21 i Luleå och genomförs på uppdrag av Försvarsmakten.

– Airbus A400M är Tysklands nya flygplan, det kan både transportera last och tanka andra flygplan vilket gör flygplanet väldigt mångsidigt. Vi har under lång tid haft en begränsad lufttankningskapacitet i Europa, så tyskarna vill i detta fall gärna visa att de bidra till att minska behovet av amerikanska lufttankningsflygplan. Flygplanet A-400M finns redan i Frankrike och Storbritannien, vilket skapar en standard och ökar tillgängligheten i Europa, så ur den synpunkten är det ett intressant flygplan, säger Joakim Hamilton.

Under provperioden är det tyska tankerflygplanet baserat på F21, tillsammans med fyra stycken JAS 39 C/D från FMV Test och Evaluering.

– Det som är roligt är att tyskarna har varit drivande i sina kontakter med oss och gärna vill göra de här proven. De vill inte att deras tankerflotta blir stående till ingen nytta. Vi tycker båda att det här är viktigt och vi har hittat bra former för samarbete.

Vid tidigare lufttankningsprov mot andra tankerflygplan, har FMV betalat för hela certifieringen.

– Men nu har vi kommit överens om att varje land står för sina egna kostnader.

Ökar tillgängligheten

Att kunna tanka i luften ger stora vinster i hur mycket och hur länge som flygplanen kan användas vid olika uppdrag.

– Det ökar tillgängligheten, eftersom uppgifter kan utföras med färre plan än vad som skulle behövas om flygplanen tvingades gå ner på en flygplats och landa för att tanka.

Men proven tar tid, kostar pengar och måste genomföras innan behovet uppstår.

– Behovet blir tydligare om det är en resurs som används varje dag. Men vi vill ligga i framkant och vara förberedda, så att vi kan lufttanka om det skulle behövas vid framtida uppdrag, säger Joakim Hamilton.

Lufttankningsprov kräver förberedelser. Först på papper, där det bedöms om utrustningen passar ihop och om planen kan flyga på samma höjd och i samma fart. Därefter kopplar man ihop utrustningen på marken.

– När det är klart genomförs flygprov för att se om systemen fungerar ihop eller om det finns brister som måste åtgärdas.

Under de två veckor proven pågår på F21 i Luleå kommer totalt sju flygningar att genomföras.

– Att tanka i luften är en relativt svår uppgift som kräver regelbunden träning. Den här gången ska vi också prova att tanka i mörker, vilket vi inte har gjort så ofta. Om det är svårt att tanka under dagtid så är det ännu svårare att tanka under mörker, vilket kräver erfarenhet och koncentration.

Exportkunder

När proven är klara, så följer den legala delen där man dels skriver avtal om att köpa tjänster av varandra, dels kommer överens om saker som till exempel hur man ska prata på radion och vilken utbildningsnivå de som genomför tankningarna ska ha.

Eftersom Airbus A400M finns tillgänglig i europeiska Natoländer är valideringen även av intresse för fler länder som använder sig av JAS 39/CD.

– I vårt godkännande får vi också med våra exportkunder, Ungern och Tjeckien. De är med och finansierar det hela genom våra supportavtal. Att få med alla på ett bräde sparar mycket tid och pengar, säger Joakim Hamilton.

Publicerad: 2021-09-17