Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV köper in kanyler och sprutor för vaccineringen

Försvarets materielverk hjälper Socialstyrelsen att bygga upp ett lager med sprutor och kanyler för vaccinationsarbetet som nu är i full gång över hela Sverige. Lagret ska stötta landets regioner, nu och i framtiden.

FMV har på uppdrag av Socialstyrelsen upphandlat kryofrysar, sprutor och kanyler för att stödja massvaccinationen. Ett arbete som gjorts möjligt av ett nära samarbete mellan flera verksamhetsområden på myndigheten: marknad och inköp, logistik och juridik- och säkerhetsstaben.

Nyligen genomfördes den första delleveransen till Socialstyrelsens lagerhållare SEMS AB. Ytterligare leveranser väntas under våren och fram till sommaren. Sedan sker ytterligare leveranser under hösten.

– Det känns bra att kunna bidra genom att upphandla produkter åt Socialstyrelsen som behövs och som kommer till användning direkt. Trots att det behöver gå riktigt fort ibland så har vi ett väldigt bra samarbete internt på FMV men också med Socialstyrelsen som gör det roligt och spännande att få vara med i detta arbete säger Josefine Grahn som är Strategisk inköpare på Marknad och inköp Logistiksystem.

– Det är såklart väldigt roligt att få vara med på ett litet hörn och bidra i denna gigantiska vaccinationsapparat, berättar Hélène Sundström som är produktledare på FMV Hälso- och sjukvård.

– Inköpet har gått väldigt snabbt och jag känner stolthet över att FMV levererar rätt utrustning snabbt och effektivt, förklarar Hélène.

Olika krav
Över hela Sverige distribueras flera olika covid-vaccin och de ställer alla olika krav på sprutornas utformning och kanylstorlek. Pfizers vaccin ställer högst krav på utrustning. Det vaccinet kräver en väldigt liten spruta och en mycket tunn kanyl.

– Det går att använda en standardutrustning för att ge vaccinet, men då får man bara ut 4 eller 5 doser ur en flaska, där man med rätt utrustning kan man få ut hela 6 doser, berättar Hélène.

Vaccinet är en bristvara just nu och därför är det önskvärt att få ut även den sista dosen. Då krävs små sprutor. Nackdelen är att de är ovanliga, vilket gör dem dyra och dessutom svåra att få tag på eftersom de sällan används i vanlig vaccination.

Tidigare har FMV hjälpt Socialstyrelsen att köpa in kryofrysar som behövdes akut i julas när de första vaccinationsdoserna började komma till Sverige. Myndigheten har också tillsammans med MSB och Socialstyrelsen deltagit i uppbyggnaden av det gemensamma europeiska beredskapslagret rescEU, även det med inriktning mot covid-19.

– Hälso- och sjukvårdsområdet på FMV har under pandemiåret av förståeliga skäl blivit ett mycket prioriterat område, säger Louise Johansson, projektledare för rescEU-uppdraget. Vi har tillsammans på FMV hanterat allt från kravställning av avancerad medicinteknisk utrustning till effektuering av beställningar och kontrakt.

Hon berättar också att FMV även hållit i dialogen med leverantörerna på en glödhet marknad under en intensiv krissituation, både nationellt och globalt.

– Ja, att FMV har varit och fortsatt är en viktig och starkt bidragande part i dessa uppdrag ser jag som ett bevis på den kompetens myndigheten besitter. Det är denna kompetens som gör oss till en efterfrågad och pålitlig partner inom anskaffning och inköp, avslutar Louise Johansson.

Publicerad: 2021-05-07