Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen. Redigera kakor

FMV leder internationellt samarbete om bandvagnar

Sverige och FMV leder en gemensam anskaffning av bandvagnar tillsammans med Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Omfattningen är mellan 500 och 900 vagnar, beroende på ländernas beslut.

Bandvagnar på rad
Bandvagn 410, ambulansversion i full fart
Bandvagn 410 i vintermiljö

Förutom Sverige använder Tyskland, Storbritannien och Nederländerna idag tidigare versioner av Bandvagnsystem 10. I april 2020 undertecknade man en avsiktsförklaring om upphandling av nya bandvagnar som bygger på senaste versionen av Bandvagnsystem 410 (BvS10) från BAE Systems Hägglunds.

-Upphandlingen omfattar mellan 500 och 900 bandvagnar beroende på vad länderna beslutar. För svensk del handlar det om minst 200 bandvagnar, säger Mikael Frisell, chef för Armémateriel vid FMV.

Ett projektkontor inrättades i Sverige i oktober 2020 och kommer att bemannas av nationella representanter så snart det går med avseende på pandemin. Projektet arbetar nu med att ta fram underlag som reglerar upphandling och kontrakt.

-Vi jobbar mot ett förhandlat kontrakt tidigt 2022, som sedan ska processas i respektive land för att sedan ha allt klart sommaren 2022, säger Mikael Frisell.

Om arbetet fortgår enligt planerna kommer första leveranserna till de fyra länderna att inledas under 2023 och sedan pågå under några år beroende på hur många bandvagnar som länderna beslutar sig för.