Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV levererar Gummibåt Patrull till Försvarsmakten

I samband med en leveranskontroll i Norge hos leverantören SVEKON/Frydenbø Marine AS har de första gummibåtarna av typ ”Gummibåt Patrull” överlämnats till Försvarsmakten.

Soldater som sitter i en gummibåt.

Gummibåt Patrull under valideringen. Foto: FMV

Fredrik Sund, chef för Försvarsmaktens teknik- och vidmakthållandekontor Marinen och Gunnar Hansen, chef för Plattformssystem amfibie, stödfartyg och bassystem på FMV, skakar hand vid systemöverlämning av Gummibåt Patrull.

Fredrik Sund, chef för Försvarsmaktens teknik- och vidmakthållandekontor Marinen och Gunnar Hansen, chef för Plattformssystem amfibie, stödfartyg och bassystem på FMV, vid systemöverlämning av Gummibåt Patrull. Foto: FMV

Anskaffningen har skett i nära samarbete med såväl marinen som armén och omfattar totalt 48 båtar. Vid materielöverlämningen som ägde rum onsdagen den 1 mars levererades de första 14 av dessa.

Tack vare ett gott samarbete mellan FMV, Försvarsmakten och leverantören har vi lyckats leverera en efterlängtad och modern ersättare till Patrullbåt 51, som kommer vara till stor nytta i flera grenar av Försvarsmakten.

Jacob Andersson
projektledare på FMV

Projektet påbörjades 2020 när FMV fick i uppdrag att ta fram underlag till anskaffningen av nya gummibåtar till marinen och armén. Den nya gummibåten kommer att benämnas Gummibåt Patrull av Försvarsmakten och ersätter bland annat Patrullbåt 51, en båttyp från 60-talet.

Verifiering och validering av de nya båtarna genomfördes under fjolåret. Valideringen, den del i anskaffningsprocessen som avgör om systemet motsvarar Försvarsmaktens behov, utfördes i förbandsmiljö av Försöksavdelningen vid Göta ingenjörregemente i Eksjö, med stöd av FMV.

Gummibåt Patrull:

  • Längd: 4,70m
  • Vikt: 120kg
  • Max lastkapacitet: 1350kg
  • Max antal passagerare: 6 personer
  • Motoreffekt: 30hk
  • Användningsområde: Gummibåtarna kommer att användas bland annat vid rekognosering inför byggnation av flytande bro-/färjeförbindelse, samt vid förflyttning över vattendrag.

Publicerad: 2023-03-03