Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV levererar moderniserad korvett till Försvarsmakten

HMS Gävle har genomgått en halvtidsmodifiering och levererades under onsdagen till Fjärde sjöstridsflottiljen. Överlämningen genomfördes vid Marinstaben ute på Muskö. Modifieringen omfattar ett flertal system som tillsammans stärker marinens förmåga, bland annat inom undervattensstrid.

HMS Gävle

HMS Gävle. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

– Det är en uppfräschning och modernisering av allt ombord. Hon kommer ha samma skrov, men i stort sett alla system på insidan är nya, säger Johan Edelsvärd, projektledare för halvtidsmodifieringen av HMS Gävle.

Modifieringen, som är den största förändringen fartyget genomgår under sin livstid, har utförts vid Saabs varv i Karlskrona. Parallellt genomgår även systerfartyget HMS Sundsvall samma modifiering, med leverans under 2022.

Göteborgsklassen blir korvett typ Gävle

Mellan 1990 och 1993 levererades fyra korvetter i Göteborgsklassen till Försvarsmakten. Två av dessa, HMS Göteborg och HMS Kalmar, är avrustade sedan 2008 medan HMS Sundsvall just nu genomgår samma halvtidsmodifiering som HMS Gävle. Efter moderniseringen får de två korvetterna benämningen korvett typ Gävle.

Målsättningen med moderniseringen är att fartygen ska interagera direkt och indirekt med Försvarsmaktens övriga system och delsystem. En annan uttalad inriktning har varit att vidmakthålla fartygets förmåga till ubåtsjakt.

– Jag välkomnar HMS Gävle med besättning tillbaka till flottiljen, nu har vi ännu ett fartyg som kan bidra till den ständigt pågående sjöövervakningen och delta i förmågehöjande övningar. Med tanke på hur omvärldsläget har utvecklats är hon ett särskilt välkommet bidrag som kommer att göra skillnad, säger Robert Schöllin, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen.

Fakta halvtidsmodifiering HMS Gävle:

Fartyget är 57 m långt, 8 m brett, har ett djupgående på cirka 2,5 m och ett deplacement på cirka 430 ton. Tre vattenjetmotorer på sammanlagt 10 300 hästkrafter ger korvetten en hastighet på cirka 30 knop.

Moderniseringen av HMS Gävle omfattar en rad nya system. Fartyget får bland annat ett nytt torpedledningssystem, en ny allmålspjäs (57 mm. Mk3B) och en modifierad släpsonar som integreras i ett nytt ledningsstödsystem. Hon förses även med en ny spaningsradar med inbyggt igenkänningssystem. Spaningsradarn är en så kallad 3D-radar och mäter utöver bäring och avstånd även höjd. Liknande radar finns även i Visbykorvetterna.

Halvtidsmodifieringen innebär att fartyget får en beräknad livslängd som sträcker sig minst sex år efter leverans.

Publicerad: 2022-05-05