Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

FMV levererar två grundutbildningskompanier till Försvarsmakten

FMV har, inom ramen för program LSS Mark, levererat två grundutbildningskompanier till P4 i Skövde. Det rör sig om ett mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani, där vagnarna med ledningsstödsystem ska rulla på grundläggande utbildning under utbildningsår 2021/2022.

– Detta är startskottet för den beslutade digitaliseringen av markförbanden, med start i armén, säger, Magnus Ernfors, programledare FMV.

Leveranserna sker i form av fungerande förband/krigsförband enligt Försvarsmaktens beställning till FMV. Utöver ett sammanhållet ledningssystem, som ska vara installerat och konfigurerat i förbandens plattformar, rullas nu även den nya taktiska radion ut.

– Det här är ett mycket stort tekniklyft för krigsförbanden, säger Rickard Berg, teknisk projektledare LSS Mark.

Nära samarbete med Arméstaben

Arbetet och leveranserna sker i nära samarbete med Arméstaben och den särskilt inrättade digitaliseringsledningen. Att leverera hela den samlade materiella komponenten är ett mycket stort steg i FMV:s ansvar.

– Det är en gemensam FMV-ansträngning som kommer påverka Försvarsmakten på betydligt flera plan än det materiella. Det kommer att påverka de flesta större tekniska plattformarna som FMV levererar i olika projekt, men även utbildning, personalförsörjning, metoder och kanske doktriner, säger Magnus Ernfors.

Fortsatta leveranser mot förbanden vid P4 i Skövde sker under 2022 och 2023. Därefter rullar verksamheten vidare till andra organisationsenheter inom Försvarsmakten. Erfarenheter från utbildningen och verksamheten vid P4 kommer ligga till grund för FMV:s fortsatta leveranser av LSS Mark under åren 2022-2030.

LSS Mark Skärm

LSS Mark är det taktiska ledningsstödsystemet för markförbanden som införs förbandsvis i Försvarsmakten med start i Armén.

Två släckta skärmar LSS Mark

FMV lämnar över första versionen av LSS Mark till Försvarsmakten.

Publicerad: 2021-09-27