Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV påbörjar upphandling av nya trängfartyg

FMV har påbörjat upphandlingen av fyra nya trängfartyg till Försvarsmakten. Dessa ska fungera som transportfartyg och fartyg för förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst.

– Det är en förmåga som efterfrågades i försvarsbeslutet 2020 och en del i att tillföra materiel till de nyuppsatta marinabasbataljonerna. Vi håller just nu på att slutföra kravspecifikation för fartygen, säger Carl Johan Widmark, projektledare FMV.

Trängfartygen kommer bland annat att ha förmågan att förnödenhetsförsörja marinens olika fartyg och ubåtar till sjöss. Bild: Saltech.

Konceptbild av trängfartyg. Bild: Saltech.

Konceptbild av trängfartyg. Bild: Saltech

Trängfartygen kan transportera gods i olika former samt lastbilar och containrar. Fartygen kommer även ha till uppgift att ta emot sopor och så kallat svart- och gråvatten. De kommer också att ha förmågan att förnödenhetsförsörja marinens olika fartyg och ubåtar till sjöss.

– Trängfartygen gör att andra fartyg inte kommer att behöva gå in till hamn för att till exempel bunkra diesel eller lasta ammunition, utan det ska de kunna göra ute till sjöss. Den nya förmågan som trängfartygen har gör att logistiken för marinens fartyg blir mer flexibel och mindre sårbar, säger Carl Johan Widmark.

Ansökningsinbjudan, för att kvalificera leverantörer, är precis publicerad, vilket är det första steget i upphandlingen. Just nu arbetar FMV på de kravspecifikationer som kommer publiceras som en del av upphandlingsdokumenten i steg två i upphandlingen.

– Projektets strategi är att vi köper ett civilt fartyg som vi sedan anpassar genom att tillföra de militära systemen på ett separat varv senare, säger Carl Johan Widmark.

Planen är att FMV ska leverera de två första fartygen till Försvarsmakten senast 2029 och de två sista 2030.

Fakta trängfartyg

Längd: 42 m

Bredd: 10,5 m

Fart: 12 knop

Uthållighet: 7 dagar

Besättning: 14

Passagerare: 35

Lastkapacitet

Brännolja: 90 m3

Färskvatten: 10 m3

Däckslast: 55 ton

Styckegods: 20 ton

Publicerad: 2024-05-27