Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV svar på regeringens uppdrag om fortsatt stöd till Ukraina

Den 8 september i år gav regeringen FMV i uppdrag att redovisa förslag på hur myndigheten inom ramen för sitt verksamhetsområde, kan bidra till att fortsatt stödja Ukrainas försvar. Förslagen till stöd ska vara långsiktiga och substantiella.

FMV:s verksamhetsområde utgörs i huvudsak av att upphandla, utveckla och leverera materiel och tjänster till det svenska försvaret. Utifrån detta har FMV analyserat vilket möjligt stöd som myndigheten kan ge.

Resultatet av analysen visar att FMV har kompetens att stödja Ukraina inom sitt verksamhetsområde. Större delen av det stöd som FMV kan lämna kräver riksdags- eller regeringsbeslut samt olika typer av internationella samarbetsavtal.

FMV avvaktar nu regeringens inriktning. 

Uppdraget till FMV om fortsatt stöd till Ukraina (regeringen.se)

Publicerad: 2022-10-25