Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV tecknar avtal med Finland om upphandling av fordonssystem

FMV har tecknat samarbetsavtal med den finska försvarsmaktens logistikavdelning avseende upphandling av fordonssystem.

– Detta medför att länderna tillsammans kan genomföra olika upphandlingar inom ett brett område, alltifrån fordonsburet artilleri och stridsfordon till lätta hjulfordon, säger Micael Berner Ågren, avdelningschef hjulfordon, CBRN och hemvärn, FMV Armémateriel.

Samarbetet möjliggör gemensam upphandling av mobila system och relaterade teknologier mellan Finland och Sverige. Systemen som kan anskaffas omfattar taktiska terrängfordon, pansarfordon och andra terrängfordon, lätta fordon, snöskotrar, mobila haubitser och artillerisystem, stridsvagnar, infanteristridsfordon, mobila granatkastare och system, pansar- och andra taktiska fordon och militära lastbilar. Andra länder inom Nordefco kan komma att bjudas in för att kunna ansluta sig till detta samarbete.

Det är också möjligt att skapa gemensamma utbildnings- och underhållssystem för de system som förvärvats genom eventuella gemensamma upphandlingar, vilket ytterligare förbättrar försörjningstryggheten. Ökade gemensamma upphandlingsvolymer kommer också att minska de nationella upphandlingskostnaderna för Finland och Sverige.

– I och med tecknandet av detta avtal så har vi ytterligare stärkt samarbetet med Finland och visat på möjligheter med gemensam anskaffning inom fordonssystem och mobila plattformar, säger Jonas Lotsne, chef verksamhetsområde Armémateriel FMV.

Först ut i detta arbete blir gemensam anskaffning av tung splitterskyddad terrängbil. Anskaffningen omfattar olika fordonsvarianter, bland annat trupptransport, CBRN och ledningsfordon.

Publicerad: 2023-05-11