Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV tecknar avtal om navigationssimulator

FMV har tecknat avtal med Wärtsilä Valmarine AS och Vstep Bv om en ny anläggning för navigationsträning till Försvarsmaktens sjöstridsskola i Karlskrona.

– Här kan eleverna bland annat öva grundläggande navigation, förbereda sig för att ta relevanta certifikat och träna på olika scenarier, säger Johan Stjernberg, projektledare FMV.

Anläggningen består av två delar, navigationssystem Nacos Platinum och simulatorsystem Nautis.

– Dessa delar kommer vi att koppla ihop och bilda Sjöstridsskolans nya navigationssimulator. I bryggsimulatorerna, som ser ut som en riktig fartygsbrygga, kommer Försvarsmakten kunna genomföra realistiska övningar i bland annat navigation, sjöräddning och manövrering med hjälp av olika digitala och analoga hjälpmedel. Syftet är att i simulatorn kunna arbeta på samma sätt som man gör ombord på Försvarsmaktens fartyg, säger Johan Stjernberg.

Navigationssimulatorn är en kommersiellt utvecklad produkt, som används på flera ställen i världen.

– Vi har några få specialkrav och det är bland annat en logg med hög noggrannhet och en manuell pejlskiva. Det behövs för att kunna lära sig navigera säkert i vår örika skärgård.

Navigera i hög fart

Navigationssimulatorn, som kommer att kallas Nereus, möter krav på flera olika standarder, bland annat i radarnavigation, där man lär sig att navigera i hög fart inomskärs med hjälp av endast radar. De nya simulatorerna kommer innefatta klassrumssimulatorer, bryggsimulatorer, debriefingmöjligheter, samt instruktörsplatser för att skapa, leda och analysera övningarna. Det finns möjlighet att träna såväl digitala som analoga navigationsmetoder och i simulatorn modifiera skeppsmodeller och navigationsområden.

Försvarsmakten har beställt åtta simulatorer och 16 klassrumsanläggningar med plats för 32 personer.

– Det är ett nytt och modernt system som kommer att levereras om ett år.

Från början var tanken att den nya simulatorn skulle ersätta den nuvarande, men så blir inte fallet.

– Den gamla simulatorn kommer att finnas kvar, vilket underlättar för sjöstridsskolan. Genom att installera Nereus-simulatorn i nya lokaler behöver de inte göra avbrott i utbildningen. Speciellt nu när vi ser ett ökat tryck på behovet av navigationsutbildning inom försvarsmakten, säger Johan Stjernberg.

Publicerad: 2023-12-20