Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV tecknar kontrakt för integrerat sensor- och ledningssystem luftvärn

Den beställning som FMV gör idag omfattar nya mobila radarstationer och uppgradering av befintliga radarsystem. Här ingår även nya ledningssystem och integration av både nya och befintliga luftvärnssystem. Ordervärdet är cirka 2,1 miljarder SEK och kontraktet gäller 2020-2025.

Dagens kontrakt och beställning av sensor- och ledningssystem är ett viktigt steg mot det nya luftvärn för försvaret av Sverige som håller på att ta form.

– Med de funktioner som detta ger kommer Sveriges försvar mot fientliga luftangrepp att bli mycket starkt. Jag är glad över att vi med detta kan vara med och bidra till att höja den svenska försvarsförmågan, säger Mikael Frisell, chef Armémateriel vid FMV.

Mikael Frisell, som är chef för Armémateriel vid FMV, undertecknade kontraktet tillsammans med Anders Carp, vice vd för Saab och chef för affärsområde Surveillance.

Mikael Frisell, som är chef för Armémateriel vid FMV, undertecknade kontraktet tillsammans med Anders Carp, vice vd för Saab och chef för affärsområde Surveillance.

Mikael Frisell, som är chef för Armémateriel vid FMV, undertecknade kontraktet tillsammans med Anders Carp, vice vd för Saab och chef för affärsområde Surveillance.

Mikael Frisell, som är chef för Armémateriel vid FMV, undertecknade kontraktet tillsammans med Anders Carp, vice vd för Saab och chef för affärsområde Surveillance.

De nya mobila radarstationerna med olika mast-längder, är en viktig del i det kontrakt som FMV nu tecknar med Saab. Radarstationerna kommer att stödja med mål-data till såväl Luftvärnssystem 103, Patriot, som Eldenhet 98. Kombinationen avancerad radar och kraftfulla eldenheter skapar förmåga att kunna upptäcka och bekämpa lågflygande hot som exempelvis kryssningsrobotar.

Det ledningssystem som FMV nu anskaffar till Försvarsmakten bygger vidare på ett utvecklingsarbete som är genomfört i FMV-projektet Insatsförmåga luftvärn.

Ledningssystemet säkerställer integration mellan Luftvärnssystem 103 och övriga delar av luftvärnet som en del i hela Sveriges luftförsvar. Detta sker genom integration av datalänkar såsom Länk16 och JREAP-C för luftlägesinformation men även via tal- och textförbindelser för bland annat order och rapporter.

Publicerad: 2020-12-09