Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV tecknar kontrakt för ny materiel till Gripen E

Den nya materielen i beställningen till Saab gör det möjligt för Försvarsmakten att flyga Gripen C/D under tiden som de nya JAS 39E Gripen levereras.

Gripen E. Foto: Saab

Det ursprungliga avtalet för utveckling och modifiering av JAS 39E Gripen, som undertecknades i februari 2013, bygger på att visst materiel återanvänds från den existerande Gripen C/D-flottan.

Istället för att återanvända materiel från Gripen C/D, anskaffar FMV nytt materiel till en del av de sammanlagt 60 Gripen E som Sverige har beställt. Detta är den tredje beställningen där andelen återanvänd materiel reduceras och innebär att totalt 40 stycken JAS 39E kommer att byggas med nyproducerade artiklar istället för återvända.

– Detta säkrar möjligheten för Försvarsmaktens operativa drift av Gripen C/D-flygplan parallellt med leverans och förbandssättning av Gripen E, säger Ingela Mathiasson, chef flygmateriel vid FMV.

Kontraktet med Saab är en tilläggsbeställning till det ursprungliga Gripen E-avtalet från 2013. Beställningsvärdet uppgår till cirka 1 400 MSEK.

Publicerad: 2021-12-15