Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

FMV tecknar kontrakt för nytt skolflygplan

FMV har tecknat kontrakt med Grob Aircraft SE i Tyskland för att leverera ett nytt skolflygplanssystem till Försvarsmakten. I kontraktet ingår flygplan, simulatorer, flygsäkerhetsmateriel, samt underhåll av flygplanen och simulatorerna. Flygplansmodellen som Flygvapnet kommer att operera är Grob 120TP. 

Flotta av det nya skolflygplanet Grob 120TP

Det nya skolflygplanet ersätter nuvarande skolflygplan Sk60 och kommer att användas i Flygvapnets grundläggande flygutbildning, GFU. Foto: Christoph G. Schubert

G 120TP flyger

Foto: Christoph G. Schubert.

Malin Olofsson och Andreas Säf-Pernselius

– Det är ett teamarbete att ta fram de underlag som krävs för en konkurrensupphandling av det här slaget, säger Malin Olofsson och Andreas Säf-Pernselius, FMV. Foto: FMV

Det nya skolflygplanet av modell Grob 120TP.

Det nya skolflygplanet är av modell Grob 120TP. Foto: Christoph G. Schubert

Basic Trainer Aircraft-system simulator

I det nu upphandlade Basic Trainer Aircraft-systemet ingår denna simulator tillsammans med flygplan, Computer Based Training och flygsäkerhetsmateriel. Foto: Christoph G. Schubert

Flygvapnet är i stort behov av ett nytt skolflygplan och alla tillhörande system för att utbilda blivande piloter. Det befintliga skolflygplanet, SK60, flög första gången 1963. Sedan dess har det hänt mycket inom flygbranschen och inom Flygvapnet vad beträffar teknik, men även hur det är tänkt att kommande piloter ska utbildas.

– Den upphandling FMV nu genomfört och tecknat kontrakt för, avser ett komplett så kallat Basic Trainer Aircraft-system. Det vill säga flygplan, simulator, Computer Based Training och flygsäkerhetsmateriel, så som hjälmar, fallskärmar och flytvästar, för den första fasen av utbildningen, säger Andreas Säf - Pernselius, projektledare FMV.

Skolflygplanet används i den grundläggande flygutbildningen, GFU. Målsättningen är att utbildningssystemet ska stå klart på Malmen i Linköping, för den första kullen pilotelever, sommaren 2024. Innan dess ska flyglärare hinna flyga in sig på systemet.

– Det är en mycket snäv tidslinjal, men Flygvapnets tydliga krav har varit att systemet ska bygga på befintliga produkter och att det inte ska vara några svenska särlösningar. Leverantören ska också stå för underhåll de tre första åren, med option på ytterligare två år. Tanken är sedan att konkurrensutsätta underhållskontraktet, säger Malin Olofsson, strategisk inköpare FMV.

Snabb hantering

FMV har under olika omgångar och med olika intensitet bedrivit förstudie, gjort en marknadsstudie via en så kallad RFI, Request for Information, samt tagit fram en grund till en upphandling av ett komplett utbildningssystem. Av olika orsaker har upphandlingen vid ett flertal tillfällen skjutits på framtiden. När FMV 2020 fick information om att regeringen var nära att fatta beslut kring frågan, sattes ett projektteam snabbt ihop.  

Att samla alla intressenter som berörs av skolflygsystemet, inklusive flera avdelningar och kompetenser inom FMV, har varit en av utmaningarna under arbetet med att färdigställa förfrågningsunderlaget och utvärdera inkomna anbud. Projektet har även ett nära samarbete med Flygvapnets representanter.

– Att ta fram ett så omfattande underlag som vi nu gjort är inte möjligt utan att alla intressenter är med från början, att alla har ett öppet sinne till uppgiften och kan hantera snabba ändringar. Det görs bäst tillsammans som ett team, säger Andreas Säf - Pernselius.

 De delar som kommer att ingå i kontraktet är:

  • Flygplan
  • Flygsäkerhetsmateriel (hjälmar, mask, flytväst, fallskärm med mera)
  • Simulatorer
  • CBT (Computer Based Training)
  • Underhåll av flygplan (driftfärdiga flygplan på linjen samt tungt underhåll)
  • Underhåll av simulatorer

Den första leveransen av flygplan sker redan i maj 2022 till FMV för utprovning. De ska sedan börja fasas in i Flygvapnet under första kvartalet 2023. Under 2023 är det tänkt att Flygskolans instruktörer ska börja flyga in sig på systemet, för att kunna börja utbilda nya elever sommaren 2024.

Kontraktet innehåller optioner som ger FMV och Flygvapnet handlingsfrihet för framtiden med att kunna köpa fler flygplan, simulatorer, CBT system med mera. Initialanskaffningen uppfyller de krav Försvarsmakten ställt och ryms inom befintlig ekonomisk ram.

Publicerad: 2021-05-05