Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

FMV tecknar kontrakt på sop-och blåsmaskiner

FMV har tecknat kontrakt för nya sop- och blåsmaskiner med leverantören Øveraasen AS. Upphandlingen genomfördes i konkurrens och värdet på tilldelningen är drygt 100 miljoner kronor. Maskinerna av produktionstyp RS 200 ska användas på flygplatser och flygbaser för rengöring av rullbanor, taxibanor och klargöringsytor. 

En sop- och blåsmaskinen av produktionstyp RS 200 med en helikopter som flyger ovanför.

Sop- och blåsmaskinerna av produktionstyp RS 200. Foto: Frank Schjølberg Øveraasen AS.

Kontraktet omfattar en beställning på tio stycken maskiner samt tillhörande utbildning, dokumentation med mera. Ytterligare 20 maskiner samt reservdelar finns med som option.

Utöver anskaffningskontraktet tillkommer ett ramavtal avseende tekniskt stöd och reservdelar för att trygga Försvarsmaktens vidmakthållande av systemet.

Publicerad: 2023-01-16