Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV tecknar ramavtal för transportcontainrar

FMV har tecknat ramavtal med OMP Engineering för inköp av transportcontainer 20 fot. Containrarna är sjöklassade, vilket innebär att de får fraktas på hav.

 

– Vi kommer i närtid att avropa 100 containrar. Intentionen är att de ska levereras till FMV i november, säger Lars Nilsson, systemingenjör generell underhållsutrustning, FMV.

Inom Försvarsmakten finns ett stort, uppdämt behov av transportcontainrar. Dessa används dels för frakt och transport i vanlig militär verksamhet, dels som militära förråd vid uppbyggnad av nya förband innan alla lokaler är färdiga.

– Uppbyggnaden av nya förband kan hämmas av brist på containrar, därför är det glädjande att vi rott detta avtal i land, säger Lars Nilsson.

Började om

FMV påbörjade arbetet med att ta fram ett ramavtal redan förra året, men på grund av pandemin och skenande priser på metall, komponenter och på frakt, från framförallt Asien, beslutade man att skjuta på upphandlingen.

– Frakten skulle kosta två gånger mer än själva containern, så det blev astronomiska summor. Därför beslutade vi oss för att skjuta på upphandlingsarbetet till 2022 istället. Tanken var att pandemin skulle lugna ned sig och därmed också priserna.

I januari i år påbörjade man arbetet med nytt ramavtal för containrar. Men så kom kriget i Ukraina, vilket innebär fortsatt höga priser.

– Men containrarna behövs verkligen, så vi var tvungna att slutföra det här nu. Vi köper ett mindre antal containrar, så många vi får för de pengar vi har avsatta för ändamålet, säger Lars Nilsson.

Transportcontainer

Publicerad: 2022-05-12