Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV tecknar supportavtal för Helikopter 15

FMV har tecknat supportavtal med Saab gällande underhåll av Helikopter 15. Avtalet omfattar bland annat support och underhåll av samtliga helikoptrar, inklusive uppdragsutrustning, materiel och teknisk personal. Avtalets totala värde uppgår till cirka 1,1 miljarder svenska kronor inklusive optioner.

Helikopter 15 är Försvarsmaktens lätta helikopter. I första hand är den avsedd för träning och utbildning, men den nyttjas även vid skarpa insatser både inom och utom landet.

Avtalet med Saab omfattar, förutom support och underhåll av samtliga 20 helikoptrar, även:

  • Baspersonal i form av ledning, planering och administration av support och underhåll
  • Logistik- och materielförsörjning samt motorunderhåll
  • Avropsmöjligheter i form av ytterligare teknisk personal och ingenjörstjänster

Avtalet gäller från 1 januari 2022 till 31 december 2026, med ytterligare optionsår fram till och med 2030.

Publicerad: 2021-06-02