Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

FMV visar framtidens nät

Fjärrstyrning av fordon testas av överstelöjtnant Anders Gradh.

– Framtidens krig kommer i stor omfattning att ske via våra ledningssystem, säger Christer Sundin, chef för FMV verksamhetsområde Ledningssystemmateriel. Som ett steg i teknikframförhållningen höll FMV därför en demonstration av olika möjliga applikationer för nyckelpersoner inom Försvarsmakten och FMV i Ericsson Studio den 15 januari.

Hög tillförlitlighet och säkerhet är centralt i militära applikationer.

Christer Sundin
Chef för Ledningssystemmateriel, FMV

Det är centralt att hitta kostnadseffektiva, bredbandiga system med låg latency, fördröjning.

– Hög tillförlitlighet och säkerhet är centralt i militära applikationer. För oss är det bland annat viktigt att position för förband, individer och utrustning inte röjs. Det sker nu en massiv forskning och utveckling inom 3GPP, där 5G ingår, säger Christer Sundin.

Ingen kan vara ledande på allt och inom området finns möjligheter att kapitalisera på andras framsteg:

  • Basteknik är en sak. Användarfallet/taktik en helt annan diskussion.
  • Varje system är unikt/kritiskt på sitt sätt. För enskilda komponenter kan man dock ofta  haka på andra (finans, ambulans, fabrik, fordon, etc)
  • Olika grader/möjligheter till isolerad drift av delar av nätet finns nu standardiserat

För att exemplifiera diskuterades också vad andra länder gör.

– Bland annat bedömer IT-bolaget Bittium att finska försvaret är långt framme med att komplettera taktiska kommunikationssystem med 3GPP-teknik i krigsorganisationen.

FMV Ledningssystemmateriel kommer att fortsatta arbetet med teknikframförhållning.

– Den tolfte februari kommer vi exempelvis att hålla en demonstration för MSB, Trafikverket och Teracom i FMV:s lokaler i Enköping, säger Christer Sundin.

Publicerad: 2020-02-18

Nyheter