Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV:s generaldirektör på Folk och Försvars rikskonferens

Under rubriken Försvarsmateriel och försvarsindustri - strategiska resurser i tillväxt talade FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson tillsammans med Micael Johansson, vd Saab, om hur tempot i materielanskaffningen måste öka ytterligare för att klara Försvarsmaktens behov och förmågetillväxt. 

Generaldirektör Göran Mårtensson och Micael Johansson, vd Saab, vid talarpodiet på rikskonferensen.

Göran Mårtensson, generaldirektör FMV, och Micael Johansson, vd Saab.

– Tidsfaktorn är avgörande för att snabbt stärka svensk försvarsförmåga. Där har vi på FMV en stor möjlighet att bidra. Även försörjningssäkerheten måste öka inom försvarsområdet. FMV gör vårt för att möta Försvarsmaktens behov, vi växer, vi anskaffar och vi stärker vår förmåga att leverera i alla beredskapsnivåer. Jag välkomnar regeringens besked om ökad handlingsfrihet och större flexibilitet för att möjliggöra effektivare upphandlingar och skynda på Försvarsmaktens förmågetillväxt, sade Göran Mårtensson.

 

Rikskonferensen 2023: måndag - YouTube

Publik programutgåva 3 januari.pdf (folkochforsvar.se)

Publicerad: 2023-01-10