Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Förlängning av avtal för utvecklings- och driftstödsresurser till Gripen

FMV har tecknat avtal med försvars- och säkerhetsföretaget Saab om förlängning av nuvarande avtal för upprätthållande av grundläggande utvecklings- och driftstödsresurser till Gripen för åren 2018-2020. Förlängningen löper på tre månader och gäller för perioden januari till och med mars 2021.

Avtalet omfattar i huvudsak driftverksamhet kopplat till riggar, simulatorer och provflygplan för verifiering och validering av stridsflygsystemet Gripen, version C/D och E, samt driftsupport till Gripen C/D. 
 
Beställningens totala värde uppgår till 116 miljoner kronor.

Publicerad: 2021-01-12