Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Förlängning av avtal för utvecklings- och driftstödsresurser till Gripen

FMV har tecknat avtal med försvars- och säkerhetsföretaget Saab om förlängning av nuvarande avtal för upprätthållande av grundläggande utvecklings- och driftstödsresurser till Gripen för åren 2018-2020. Förlängningen löper på tre månader och gäller för perioden januari till och med mars 2021.

Avtalet omfattar i huvudsak driftverksamhet kopplat till riggar, simulatorer och provflygplan för verifiering och validering av stridsflygsystemet Gripen, version C/D och E, samt driftsupport till Gripen C/D. 
 
Beställningens totala värde uppgår till 116 miljoner kronor.

Publicerad: 2021-01-12