Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Första flyguppvisningen med Gripen E

Ett av FMV:s JAS 39 E Gripen provflygplan deltog i Kaivopuisto Air Show i Helsingfors i augusti. Det var första gången som Gripen E visade upp sig för publik.

FMV och leverantören Saab utvecklar det nya svenska stridsflygplanet JAS 39 E Gripen. Ett stort antal provflygningar har genomförts och fler väntar innan driftsättningen av det nya flygsystemet i den svenska försvarsmakten kan påbörjas.

Gripen E på flygshowen i Helsingfors. Foto: Henry Sivusuo

Gripen E på flygshowen i Helsingfors. Foto: Henry Sivusuo

Joakim Lindén, som jobbar med Gripen på FMV, hur kom det sig att Gripen E deltog i flygshowen i Helsingfors?

– Saab har ansökt om stöd för deltagande i flygmässan som en del i marknadsföringen av Gripen i Finland. FMV som representant för den svenska staten bedömde att ett deltagande med Gripen E var viktigt för att stödja Saabs kampanj i den finländska upphandlingen av stridsflygplan som är i slutfasen.

I slutet av april lämnade Saab med FMV:s och svenska statens fulla stöd slutlig offert på Gripen E till Finland. Vad skulle det betyda om Finland väljer Gripen?

– Finland är en av Sveriges viktigaste samarbetspartners inom försvarsområdet. Om Finland väljer att anskaffa Gripen öppnas möjligheter till utökad samverkan, harmoniserad anskaffning, samordnad drift, vidmakthållande och vidareutveckling av flygsystemet.

Är provflygplanen identiska med de flygplan som FMV kommer att leverera till svenska Flygvapnet och som Finland skulle få?

– Nej, provflygplanen är gjorda för flygutprovning, inte för operativ användning. De är mätutrustade och har inte fullt serielik cockpit, apparatsats, skrov, installation och mjukvara. Men de har gjort många flygtimmar i de prov som FMV och Saab genomför.

Se Gripen E på flygshowen i Helsingfors 

Mer om JAS 39E Gripen 

Publicerad: 2021-09-03