Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Försvarsföretagsdagarna 2022

Försvarsföretagsdagarna, om hur företag och myndigheter tillsammans försörjer vår förmåga, kommer att hållas i Stockholm den 6-7 december 2022.

Försvarsföretagsdagarna är ett samarrangemang mellan Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF, och branschorganisationen för svenska små och medelstora företag verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet, SME-D, samt Försvarsmakten och FMV. Eventet modereras av Henrik Hedberg, FMV, tillsammans med olika medmoderatorer som är väl insatta i berörda ämnen.

Formatet kommer denna gång att vara större panelsamtal med representanter från myndigheter så väl som företag för att resonera kring ämnen så som Försvarsmaktens utveckling, framtiden – forskning, materielförsörjning i strategisk kontext och Sveriges engagemang i Nato.

Talare i år är bland annat överbefälhavare Micael Bydén, Försvarsmakten, Göran Mårtensson, generaldirektör FMV, Johan Pekkari, stf. inriktningschef Försvarsmakten, Mikael Frisell, chef ledningsstaben FMV, Michael Claesson, chef försvarsstaben Försvarsmakten, Tobias Steen, enhetschef MFU, Regeringskansliet, Robert Egnell, rektor FHS, Jens Mattsson, generaldirektör FOI.

Det kommer även vara fyra parallella breakout sessions inom områdena svenska modellen, kompetensförsörjning, ledningssystem – stödben i Försvarsmaktens utveckling och logistik – stödben i Försvarsmaktens utveckling.

Försvarsföretagsdagarna 2022 - SOFF

Publicerad: 2022-11-15