Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Franskt besök för att fördjupa samarbete kring försvarsmateriel

Den 27 – 28 maj besökte Emmanuel Chiva, chef för franska anskaffningsmyndigheten Direction générale de l'armement, DGA, Stockholm och Karlskoga. Syftet med besöket var att diskutera pågående försvarsmaterielsamarbeten samt fördjupa det svensk-franska samarbetet.

I den franska delegationen ingick även generallöjtnant Gaël Diaz de Tuesta, Frankrikes National Armaments Director, NAD. Under besöket genomfördes möten med statssekreterare Peter Sandwall och Göran Mårtensson, generaldirektör FMV och tillika svensk NAD, samt representanter från svensk försvarsindustri.

– Vi ser nu ett växande ömsesidigt intresse för samarbete inom försvarsmaterielområdet mellan våra båda länder. Här finns potential inom flera områden när anskaffningarna av försvarsmateriel ökar och behovet av koordinering är stort. Inte minst för att främja tillväxt av industrins produktionskapacitet, säger generaldirektör Göran Mårtensson.

Industribesök

Under vistelsen i Karlskoga genomförde den franska delegationen, tillsammans med generaldirektör Göran Mårtensson och andra representanter från FMV, industribesök hos BAE Bofors, Eurenco, Nammo och Saab Dynamics. Besöken gav en ökad insikt kring de industriella förutsättningarna, samarbetet mellan de svenska industrierna i Karlskoga liksom de investeringar som nu görs för att öka produktionskapaciteten av ammunition.

Publicerad: 2024-06-03