Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Fredrik Lindén ny chef för FMV:s verksamhetsområde Marinmateriel

Den 1 juli 2023 tillträder Fredrik Lindén rollen som chef för FMV:s verksamhetsområde Marinmateriel.

Fredrik Lindén.

Det är mycket hedrande att få förtroendet att leda materielanskaffningen inom det marina på FMV. Svenskt försvar är inne i en stark tillväxt och i det sammanhanget blir det spännande att få skifta fokus från förband till materielanskaffning.

Fredrik Lindén
tillträdande chef Marinmateriel

Fredrik Lindén kommer närmast från Försvarsmakten, där han tjänstgjort som chef för Första ubåtsflottiljen sedan 2020. Innan dess var han chef för Planeringsavdelningen på Marinstaben.

Han har en lång bakgrund inom det marina och har bland annat varit fartygschef ombord på ubåtarna HMS Gotland, HMS Uppland och HMS Halland. Som fartygschef på HMS Gotland var han stationerad i San Diego, under de år då ubåten var utlånad till USA. Mellan 2013 och 2016 var han divisionschef inom Marinen.

Fredrik har tjänstgjort i två internationella insatser, dels i forna Jugoslavien och dels vid ISAF:s högkvarter i Afghanistan. Han har även genomgått chefsprogrammet vid US Naval War College i Newport, USA.

Fredrik Lindén efterträder Patric Hjorth, som går till Försvarsdepartementet som militärsakkunnig rådgivare på enheten för materiel, forskning och utveckling, MFU. MFU ansvarar bland annat för materielförsörjning, forskning och utveckling, bilateralt och multilateralt materielsamarbete samt exportstöd.

– Jag har trivts enormt bra på FMV och är stolt över det vi har åstadkommit tillsammans. Det har varit mycket stimulerande att få se så kompetenta kollegor bidra till en historisk tillväxt och förmågeökning för det svenska försvaret. Samtidigt har det varit en utmanande resa de senaste åren, från åtstramning till tillväxt och från pandemi till krig i Europa. Jag lämnar i en tid av högt tempo med högt ställda krav och jag är övertygad om att Fredrik Lindén tillsammans med sina medarbetare kommer att fortsätta utvecklingen på ett utmärkt sätt, säger Patric Hjorth.

Publicerad: 2023-05-26