Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

HMS Gävle i sjön efter första steget i modifieringen

När den första korvetten av de två som ska modifieras nu sjösätts går projektet med halvtidsmodifieringen in i nästa fas med slutförande av installationer och integration av olika system.

– Nu efter att vi fått första korvetten i sjön kan arbetet ta vid att påbörja driftsättning av plattformssystem, vilket är en förutsättning för att kunna starta upp många av de övriga delsystemen ombord. Inledningsvis kommer fokus främst att vara på skeppssystemen och därefter följer fartygets olika sensor-, vapen- och ledningssystem, säger Johan Edelsvärd, projektledare för halvtidsmodifieringen av HMS Gävle.

När installationerna är klara kommer verifieringen, det vill säga att se till att systemen fungerar som de ska, att FMV:s krav, och i förlängningen Försvarsmaktens krav, uppfylls. Inledande verifieringar sker till kaj och därefter kommer prov till sjöss.

Halvtidsmodifieringen är den största förändringen som korvetterna av Göteborgsklass kommer genomgå under sin livstid. Själva skrovet har en livslängd på över 30 år, men den tekniska livslängden på många delsystem är kortare. I vissa fall handlar det om svårigheter att underhålla, i andra om att den tekniska utvecklingen har gått så långt att man måste byta hela system för att upprätthålla operativ förmåga.

– I stort omsätts merparten av fartygets olika delsystem. Tyngdpunkten ligger främst inom lednings-, sensor- och sambandssystem, men även tyngre skeppssystem omsätts och modifieras, säger Johan Edelsvärd.

Medan den första modifierade korvetten nu sjösätts ligger den andra korvetten i skrovhallen för produktion av motsvarande modifieringsåtgärder.

Fakta HMS Gävle

Byggd vid Karlskronavarvet AB och sjösattes 1990.

Fartyget är 57 m långt, 8 m brett, djupgående cirka 2,5 m och med ett deplacement på cirka 400 ton.

Publicerad: 2020-09-07