Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen. Redigera kakor

Nyhet

HMS Sturkö till sjöss efter skeppstekniska åtgärder

Efter en ceremoni den 28 oktober lämnade röjdykfartyget HMS Sturkö varvet på Öckerö för att återgå till ordinarie verksamhet. Detta efter att ha genomgått skeppstekniska åtgärder, främst utbyte av huvudmaskineri, växlar, hjälpmotorer och skeppsövervakningssystem.

HMS Sturkö ingår i FMV:s vidmakthållandeprojekt HLR Spårö/Sturkö. Syftet med projektet är att säkerställa att fartyget skeppstekniskt ska hålla ända fram till den planerade livstidsförlängningen, som påbörjas 2022.

– Behovet av att göra dessa åtgärder har funnits länge, men uppdraget har skjutits på sedan 2012, säger Andreas Olaussen, produktledare FMV.

Men nu är det alltså klart. Och trots utmaningar i projektet med anledning av coronapandemin, har projektet lyckats hålla tidplanen.

– De utmaningar vi har haft har bland annat handlat om försenade leveranser från utlandet på grund av pandemin och att vi haft utländska underleverantörer som behövt sitta i karantän i fjorton dagar efter att de kommit hem. Det har gjort att vi har fått kasta om produktionsplanerna flera gånger, säger Albert Malstad, projektledare FMV.

– Vi har klarat att hålla tidplanen tack vare god samverkan mellan oss på FMV, Försvarsmakten och leverantörerna, där vi alla verkat mot målet, säger Andreas Olaussen.

Andreas Olaussen, Olof Öhrström, Albert Malstad, alla från FMV. Foto: Daniel Hermansson, Ö-varvet AB.

Publicerad: 2020-11-02