Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Klartecken för nordiska stridsuniformen

Fyra nordiska länder har undertecknat ett gemensamt ramavtal med den norska leverantören Oskar Pedersen AS om leverans av det gemensamma stridsuniformssystemet Nordic Combat Uniform System, NCU. Kontraktsvärdet under den sjuåriga kontraktsperioden uppgår till 425 miljoner euro och leveranserna inleds redan i slutet av 2022. Finland är först ut och Sverige får slutleverans hösten 2024.

Exempel på plagg i den nordiska stridsuniformen

NCU är ett funktionellt och flexibelt stridsuniformsystem för tuffa nordiska klimatförhållandena med väta och kyla. I systemet ingår också konfigurationer för djungel- och ökenliknande förhållanden.

Exempel på plagg i den nordiska stridsuniformen

NCU är ett funktionellt och flexibelt stridsuniformsystem för tuffa nordiska klimatförhållandena med väta och kyla. I systemet ingår också konfigurationer för djungel- och ökenliknande förhållanden.

Exempel på plagg i den nordiska stridsuniformen

NCU är ett funktionellt och flexibelt stridsuniformsystem för tuffa nordiska klimatförhållandena med väta och kyla. I systemet ingår också konfigurationer för djungel- och ökenliknande förhållanden.

Det gemensamma ramavtalet för det nordiska uniformssystemet innebär en viktig milstolpe för det nordiska försvarssamarbetet. Det är NORDEFCOs första upphandling av detta slag och det är första gången som Finland, Sverige, Danmark och Norge går in med gemensamma krafter i ett enskilt upphandlingsprojekt.

De nordiska länderna har behov av ett modernt, funktionellt och flexibelt stridsuniformsystem för att tillgodose sina soldaters behov i de tuffa nordiska klimatförhållandena. I systemet ingår också konfigurationer för djungel- och ökenliknande förhållanden som är vanliga vid internationella operationer.

- Uniformssystemet har en design som gör att funktionalitet och passform är anpassade till båda könen. Omfattande användartester har genomförts med deltagare från alla fyra länder för att få bästa möjliga funktion för alla användare, säger Jennifer Skjäl Lundgren, chef för FMV:s verksamhetsområde Logistik.

Ett system, en design, men nationella kamouflagemönster

I NCU-systemet ingår uniformskonfigurationer från underkläder till ytterplagg. Men artiklar såsom hjälmar, handskar, kängor och personlig skyddsutrustning har lämnats utanför systemet. Dessa ingår inte i ramavtalet och upphandlas självständigt av varje land.

-Att fyra länder undertecknar kontraktet är ett mycket gott resultat från den gemensamma upphandlingen och skapar bra lösningar för våra soldater, säger brigadgeneral Øyvind Kvalvik vid norska försvarsmaterielbyrån.

-Konfigurationerna är likadana i alla länder, det är bara kamouflagemönstret på ytterplaggen som skiljer, där har varje land sitt eget nationella, säger generalmajor Christian Ishøy från Danmark.

- Det här är ett stort steg för NORDEFCO och nordiskt samarbete inom upphandling av försvarsmateriel. Varje land har undertecknat egna kontrakt för det nordiska stridsuniformssystemet. Men samtidigt har vi kunnat utveckla processer och riktlinjer som lägger en bra grund för olika typer av gemensamma nordiska materielprogram, säger generalmajor Kari Renko från det finska försvarets logistikkommando.

Europeiskt konsortium av leverantörer

Stridsuniformssystemet som vann upphandlingen har tagits fram genom ett samarbete i en kärngrupp av leverantörer kända för sin innovationsverksamhet. Oskar Pedersen AS är leverantör och Layers AS projektledare.

Partner för tillverkning och tekniska lösningar är: Siamidis SA, som är ansvariga för tekniska lösningar och tillverkare av stridsdräkt samt plagg för kyla och regn, W.L Gore & Associates GmbH är systemets tekniska leverantör och Aclima AS & Woolpower AB, som står för ullunderkläder.

-Samarbetet med några av de bästa företagen i branschen och inblicken i olika tekniska områden har lärt oss mycket och vi ser fram emot samarbetet som ligger framför oss, säger Tomm O. Pedersen, vd för Oskar Pedersen AS.
 
-Vårt mål var att tillhandahålla ett europeiskt teknikorienterat system. Detta gav oss en mycket tillförlitlig värdekedja med fokus på etiska aspekter, mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Exempelvis använder huvudtillverkaren förnybar solenergi från sitt eget system med ett CO2-överskott motsvarande 360 hektar skog, säger Carl Henrik Myhre, vd för Layers.

Fakta:

Ramavtalet är ett resultat av en gemensam upphandling utförd av det danska försvarsdepartementets anskaffnings- och logistikorganisation (DALO), det finska försvarets logistikkommando (FDFLOGCOM), norska försvarsmaterielbyrån (NDMA) och svenska Försvarets materielverk (FMV).

Medlemsländerna i Nordic Defense Cooperation (NORDEFCO) är Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Det övergripande syftet för NORDEFCO är att stärka medlemsländernas nationella försvar, hitta synergieffekter och främja effektiva, gemensamma lösningar.

Mer om NCU-projektet