Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV tecknar uppdaterat kontrakt och gör tilläggsbeställningar för ubåt typ A26

I dag tecknade FMV och Saab ett uppdaterat kontrakt för ubåt typ A26. I samband med det nya kontraktet justeras också leveranstidpunkterna från industrin för ubåtarna till 2027 respektive 2028. Ny kontraktssumma är cirka 14 miljarder och i detta ingår bland annat tilläggsbeställning av förmågor i form av bland annat verkanssystem, integrera Torped47, och anskaffning av ytterligare reservdelar.

2015 beställde FMV de två nya A26 ubåtarna av Blekingeklass från Saab som förvärvade Kockums 2014 och påbörjade en modernisering av varvet. FMV arbetar nära industrin i projektet för att säkerställa att kraven uppfylls och bidrar med kunskap om hur ubåtar opereras. Att arbeta nära huvudleverantören är också en del av FMV:s arbete med att hantera risker i den här typen av stora utvecklingsprojekt utöver ordinarie uppföljning av ekonomi och tidplaner. Konstruktionen sker huvudsakligen på Saabs konstruktionsavdelning i Malmö medan ubåtarna byggs på Saabs varv i Karlskrona.

Lars Tossman, SAAB och Patric Hjorth, FMV tecknar det nya avtalet.

Lars Tossman, SAAB och Patric Hjorth, FMV tecknar det nya avtalet.

Patric Hjorth, chef verksamhetsområde Marin vid FMV, varför uppdateras kontraktet om A26?

– Varvets skick överskattades vid förvärvet 2014. Arbetet med att återta förmågan och att modernisera varvet har inledningsvis varit mödosamt. Även om detta nu är på rätt väg har det krävts att kontraktet omförhandlats. Till det kommer ett antal tilläggsbeställningar som kommer att ge A26 ytterligare förmågor inom bland annat verkansområdet, bland annat genom att integrera Torped 47, samt ytterligare reservdelar.

Varför justeras leveransen till 2027 och 2028?

– Det beror helt enkelt på en försening i utvecklingsarbetet, samt tilläggsbeställningen av de utökade förmågor som ska ge ubåten ytterligare spets och som ingår i det undertecknade uppdaterade avtalet med Saab.

Varför blir det dyrare än vad som ursprungligen var tänkt?

– Det som driver kostnadsökningen är samma faktorer som orsakar den utökade leveranstiden. I omförhandlingen har kontraktet kompletterats med beställning av tillkommande förmågor och bedömningen av varvets skick vid övertagandet, tillsammans med arbetet att återta kompetens, har bidragit till att det som avtalats tidigare inte räckte för att arbetet skulle kunna slutföras.

Är projektet A26 nu på rätt väg?

– Ja, man har kommit tillrätta med det som var de inledande ansträngningarna och blir bättre allteftersom på att bygga upp kompetensen. Saab är en strategisk viktig leverantör som bidrar till en viktig försvarsförmåga, vilket inte minst visat sig i de uppnådda resultaten i projektet, samt i det arbete som genomförts på halvtidsmodifieringen av två av Gotlandsubåtarna. Svensk ubåtsförmåga är den mest moderna och faktiskt, trots allt, den mest kostnadseffektiva som finns att tillgå.

SAAB:s Lars Tossman skriver under avtalet.