Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Leveranskontroll av Helikopter 14

Den 21 oktober flög Försvarsmakten hem en Helikopter 14 från Finland. Detta efter att FMV och Försvarsmakten genomfört en leveranskontroll, där helikoptern modifierats för att nå upp till kraven i grundkontraktet.

– Nu kommer den tillbaka som en fullt operativ helikopter, säger Stefan Tenor, delprojektledare Retrofit, FMV.

Helikopter 14 startar från Halli, Finland.

Lena Matz, projektledare Helikopter 14, FMV och Stefan Tenor, delprojektledare Retrofit, FMV.

Försvarsmakten har 18 helikoptrar av modell Helikopter 14. Elva av dem behöver modifieras för att få full förmåga och utrustning. Det görs i programmet Retrofit.

– Helikopter 14 är ett europeiskt samarbetsprojekt som pågått under lång tid. Efter förhandlingar med industrin har FMV och Försvarsmakten inledningsvis tagit emot helikoptrar i olika interimsversioner, det vill säga helikoptrar som inte är fullt utrustade. Därav föddes programmet Retrofit, där vi nu ser vi till att helikoptrarna får FOC-status, full operation capability, säger Stefan Tenor.

Det här arbetet sker på plats hos leverantörerna i Frankrike och i Finland.

– Man plockar i stort sett isär hela helikoptern, så att bara skelettet är kvar. Sedan genomför vi de planerade åtgärderna. När alla delar sedan plockas tillbaka kontrollerar vi allting, ned på skruv- och mutternivå, så att de sitter där det ska och fungerar som det ska. Det är också viktigt att det ser likadant ut på alla helikoptrar, säger Lena Matz, projektledare Helikopter 14, FMV.

Bland åtgärderna ingår också att tillföra ny utrustning, som taktisk radar i samtliga helikoptrar. De nio helikoptrarna med sjöoperativ förmåga, som modifieras i Frankrike, utrustas bland annat med sonarsystem, inklusive sonarbojfällare.  

Viktigt med samarbete

Samarbetet mellan FMV, Försvarsmakten och industrin är viktigt och att man har en samsyn om vad som ska göras. Särskilt eftersom FMV:s och Försvarsmaktens roller i det här fallet är annorlunda jämfört med serieleveranser, då FMV tar emot materielen, levererar modifieringen och gör leveranskontroll innan överlämning till Försvarsmakten. Men i det här fallet har Försvarsmakten redan tagit emot helikoptrarna.

–  Det gör att vi har en annan ansvarsfördelning än vanligt och att FMV har en mer stöttande roll. Det var en liten inkörning för ett år sedan, men nu har vi en väldigt tajt och bra relation med både Försvarsmakten och industrin. Vi har också jobbat med lessons learned för att se vad vi kan göra bättre, säger Lena Matz.

Kontrollera att allt fungerar

Vid leveranskontrollen verifierar FMV och Försvarsmakten att all funktionalitet finns och fungerar, gör hårdvaruinspektion och dokumentationsgranskning.

– När det är klart har industrin ett par veckor på sig att åtgärda anmärkningar och uppdatera dokumentationen innan vi gör den sista kontrollen och slutsammanställningen, säger Stefan Tenor. 

Den nu aktuella helikoptern är den fjärde i ordningen att bli klar. Samtliga helikoptrar har leveranskontrollerats under pandemin, vilket varit en stor utmaning.

– Restriktionerna har inneburit otroligt mycket extra planering och noggrann riskanalys inför varje resa till Frankrike och Finland. Det fanns en viss oro i början, folk var osäkra på det mesta och på hur vi skulle få ihop det hela. Men det har trots allt gått väldigt bra, säger Stefan Tenor.

–  Förra året trodde vi inte att vi skulle få hem en enda helikopter. Därför känns det helt fantastiskt att vi, trots pandemin, fått hem tre stycken i år och vi hoppas på minst tre leveranser även nästa år, säger Lena Matz.

Helikopter 14 (fmv.se)

Publicerad: 2021-11-01