Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Luftvärnet får tillskott när Eldenhet 23 återuppstår

Lyftvärnsenhet EldE23 som har stått i förråd sedan början av 2000-talet på grund av neddragningar på försvaret genomgår nu underhåll och systemkontroller för att kunna ingå i Försvarsmaktens insatsorganisation.

Flera EldE23 genomgår nu förstärkt underhåll efter att ha stått i förråd. FMV gör leveranskontroller innan leverans till Försvarsmakten. Foto: Philip Wilöv, Saab Bofors Dynamics.

Flera EldE23 genomgår nu förstärkt underhåll efter att ha stått i förråd. FMV gör leveranskontroller innan leverans till Försvarsmakten. Foto: Philip Wilöv, Saab Bofors Dynamics.

FMV beställde serieproduktions av Eld-enhet 23, även kallad BAMSE, från Saab Bofors Dynamics (SBD) år 2000. Tre år senare levererades materielen till FMV. Neddragningar inom försvarsområdet gjorde att försvarsmateriel förrådsställdes, bland annat EldE23.

Det säkerhetspolitiska läget har förändrats och FMV har fått i uppdrag att iordningsställa EldE23 för att systemet ska kunna ingå i Försvarsmaktens insatsorganisation.

Leif Jansson
Projektledare för vidmakthåll av Luftvärn, FMV

I början av mars genomfördes systemkontroller av Luftvärnssektionen vid FMV med stöd av Försvarsmakten. EldE23-systemet med radarstation PS90 har dessförinnan genomgått förstärkt underhåll vid SBD.

– Vi kan konstatera att trots att EldE23 har stått många år i förråd så är tillgängligheten hög på systemet, säger Leif Jansson.

Under våren kommer FMV genomföra leveranskontroller av flera EldE23 efter genomfört underhåll, för leverans till Försvarsmakten.

Fakta EldE23

Eldenhet 23 är en luftvärnsenhet för bekämpning av fientliga flygplan, helikoptrar, UAV:er och kryssningsrobotar. Den är baserad på en robotvagn som kan dras efter valfritt dragfordon. I vagnen finns plats för två operatörer, stridsledare och skytt. På vagnens tak finns en lavett med plats för sex skjutklara robotar. Här finns även en åtta meter hög fällbar mast som håller eldledningsradar och IR-kamera. Radarn som opererar på Ka-bandet mäter in både mål och robot, eldledningsdator räknar ut styrkommandon som sänds till roboten med hjälp av radarn.

Publicerad: 2021-04-14