Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Meteor - samarbete mellan sex länder

JAS 39 Gripen är beväpnad med den långräckviddiga radarstyrda jaktroboten Meteor. Den har utvecklats i ett samarbete mellan Sverige, Italien, Spanien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

– Många på FMV har internationella kontakter, men det är inte så vanligt att man har flera länder i samma projekt. Det är en utmaning, säger Magnus Isaksson, FMV. 

Markprov Meteor – JAS 39 Gripen med full last.

Markprov Meteor – JAS 39 Gripen med full last. Foto Pia Ericson, FMV.

Markprov med Meteor vid FMV:s provplats i Linköping.

Markprov med Meteor vid FMV:s provplats i Linköping. Foto Pia Ericson, FMV.

Utvecklingen av Meteor är klar och projektet är nu inne i vidmakthållandefasen. Projektet leds av Storbritannien och alla sex samarbetande länder bidrar med arbetskraft till det gemensamma projektkontoret, som ligger på brittiska Ministry of Defence i Bristol. Här arbetar Magnus Isaksson.

– Vi stöttar alla länder som ingår i projektet och ungefär 80 procent av min tid går åt till det. Vilken roll man får beror på eget intresse och projektets behov. Min primära uppgift är exportkontroll, säger han.

Meteor utvecklades för att fungera på flera flygplattformar, JAS 39 Gripen, Eurofighter och Rafale. Men eftersom Sverige kunde erbjuda den snabbaste integrationen på ett flygplan har JAS 39 Gripen fungerat som den primära provplattformen under utvecklingstiden.

Det är kul för oss, för Gripen har verkligen fått en chans att visa upp sig och den har fungerat väldigt bra som provplattform. FMV:s provplats i Vidsel har också väckt stort intresse.

Patrik Mohlin
Svensk projektledare för Meteor

Meteor har varit operativ längst tid i Sverige, sedan 2016, men allt eftersom har robotsystemet blivit operativt även i de andra länderna.

– Ju mer aktiva de andra brukarna blir, desto fler frågor dyker upp. Så är det ju i ett flygplansprojekt, det finns hela tiden saker att diskutera. För det är ju inte klart förrän det ska skrotas, säger Patrik.

Patrik Mohlin, svensk projektledare för Meteor, vid en leveranskontroll av Meteor-robotar.

Patrik Mohlin, svensk projektledare för Meteor, vid en leveranskontroll av Meteor-robotar.

Markprov med Meteor vid FMV:s provplats i Linköping.

Markprov med Meteor vid FMV:s provplats i Linköping. Foto Pia Ericson, FMV.

Markprov med Meteor vid FMV:s provplats i Linköping.

Markprov med Meteor vid FMV:s provplats i Linköping. Foto Pia Ericson, FMV.

Skapar förståelse

Gruppen av länder kan beskrivas som ett mini-EU, där man både samverkar och konkurrerar. Och det finns förstås utmaningar att vara så många länder i samma projekt.

– Vi arbetar på olika sätt i olika länder och det kan vara motsättningar mellan oss. Men det skapar också en förståelse för vad som är viktigt för respektive land och varför man driver vissa saker, säger Magnus.

– Vi har även olika mål, olika flygplattformar att ta hänsyn till och olika hotbild. En del av de andra länderna är ute och rör sig i världen mer än vad vi är och det ger ju en annan hotbild, säger Patrik.

På senare tid har projektet också påverkats av Brexit och vad som händer när Storbritannien lämnat EU.

– En aspekt är hur industrin här påverkas av kommande regelverk. Jag tror inte att det är i hamn ännu eller att vi har sett konsekvenserna fullt ut, säger Magnus.

Ger extra dimension

Både Magnus och Patrik tycker att det är kul med det internationella samarbetet.

– Dels är det tekniskt väldigt intressant eftersom vi jobbar med spetsteknik. Dels är det roligt att jobba med andra länder, att få en insikt i hur de tänker och jobbar. Det har fungerat väldigt bra, säger Patrik Mohlin.

– Det är intressant att se vilka krav andra länder har på systemet och hur vi står oss. Även kopplingen till industrin är intressant och svensk industri är bra – de kan sina saker. Är man intresserad av internationella relationer och kultur så ger det ju dessutom en extra dimension att jobba i ett internationellt projekt, säger Magnus Isaksson.

Fakta Meteor

• Roboten samverkar med flygplanets sensorer och stödsystem för att upptäcka och bekämpa fientligt flyg. Framdrivningen sker med ramjetmotor, vilket till skillnad från en konventionell krutraketmotor ger systemet mycket längre skjutavstånd.
• Ramjetmotorn i roboten möjliggör ett beteende i luften som fienden upplever som mer oförutsägbart. Det gör Meteor svårare att undvika än robotar som drivs av konventionella krutraketer.

Publicerad: 2021-05-24