Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Milstolpe i uppgraderingen av Stridsfordon 90

I veckan tog FMV emot seriefordon 100 av de totalt 288 Stridsfordon 90 som genomgår renovering och uppgradering. BAE Systems Bofors och BAE Systems Hägglunds genomför uppdraget gemensamt.

Kontraktet för att bygga om 288 Stridsfordon 90 i sex olika varianter slöt FMV 2016 med det av BAE Systems Bofors och BAE Systems Hägglunds gemensamt ägda bolaget, H-B Utveckling. Det omfattar integration av nytt ledningsstödsystem samt renovering och uppgradering av delsystem i Stridsfordon 90.

Bofors ansvarar för torn och systemintegration och Hägglunds för chassier. Utveckling, verifiering och produktion sker hos respektive bolag med slutintegration och leverans hos Bofors för samtliga varianter, utom bärgarvarianten som levererats från Hägglunds i Örnsköldsvik.

Serieproduktionen påbörjades 2019 och kommer att pågå till och med 2022. Instruktörs- och teknikerkurser är genomförda och nu i augusti 2020 har Försvarsmakten påbörjat förbandsutbildning på ombyggda Stridsfordon 90, där Boden är först ut.

FMV:s projektledare Lena Jansson klipper bandet för serievagn 100 av de renoverade Stridsfordon 90. Hundra vagnar av totalt 288 är nu levererade.

Den hundrade vagnen i det stora renoveringsprojektet Stridsfordon 90 RENO, som omfattar integration av nytt ledningsstödsystem samt renovering och uppgradering av delsystem.

Den hundrade vagnen i det stora renoveringsprojektet Stridsfordon 90 RENO, som omfattar integration av nytt ledningsstödsystem samt renovering och uppgradering av delsystem.

Thomas Karlson och Lena Jansson framför Stridsfordon 90

Tomas Karlson, projektledare H-B Utveckling och FMV:s projektledare Lena Jansson gläds över den stabila produktionen av de renoverade Stridsfordon 90.

– Det är glädjande att vi uppnått ett av de viktigaste målen i projektet, att Försvarsmakten nu kan genomföra sin utbildning av värnpliktiga och förband med de ombyggda fordonen, ett betydande steg i arméns planerade tillväxt och förmågehöjning, säger Lena Jansson, projektledare FMV.

– Jag vill tacka alla inblandade för ett väl genomfört arbete och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Lena Jansson.

Det har sina utmaningar att integrera ett modernt ledningsstödsystem i ett fordonssystem som levererades för snart 30 år sedan. Framgångsfaktorn är ett tätt och nära samarbete mellan bolagen, med FMV och Försvarsmakten, menar Tomas Karlson, projektledare H-B Utveckling som representerar både Hägglunds och Bofors.

– Det är glädjande att nu vara i en serieleveransfas med stabil kvalitet på våra leveranser, säger han.

Publicerad: 2020-08-27