Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Nu byggs inomhusträningsanläggning för CBRN-förband

Fredagen den 29 april togs det första spadtaget för den nya inomhusträningsanläggningen, ITA, vid Försvarsmaktens Skyddscentrum i Umeå. Här ska de utbilda CBRN-förband, det vill säga förband som bekämpar kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.

– FMV har genomfört projektering inför den kommande upphandlingen av materiel och installationer på anläggningen. Det har vi gjort i mycket nära samarbete med Fortifikationsverket, säger Jan Sörberg, projektledare FMV.

Skyddscentrum har krav på sig att utbilda CBRN-förband, med förmåga att agera på den internationella arenan. De har därför behov av denna typ av anläggning, för övning och utveckling inom CBRN-skydd. I anläggningen, som har en större och en mindre övningshall, ska man kunna göra metodövningar och försök avseende detektering, provtagning och sanering av toxiska och radiologiska ämnen. Anläggningen kommer att ha ett avancerat reningssystem för kontaminerad ventilationsluft, som skapar unika möjligheter att röra sig i lokalerna efter övningar. Det kommer även att finnas separata spillvattensystem, som medger uppsamling av kontaminerat vatten. Detta ska säkerställa att övningarna kan ske under realistiska förhållanden, utan negativ påverkan på omgivande miljö.

– För att kunna genomföra realistiska övningar med skarpa toxiska industriella kemikalier, ska man också kunna simulera de klimatförhållanden som råder i de missionsområden som är aktuella för svenska förband. Det görs genom att det finns möjlighet att variera temperatur och luftfuktighet i respektive övningshall, säger Jan Sörberg.  

Installera system

FMV genomför nu ett arbete med att ta fram offertunderlag, göra upphandling, installation, dokumentation, driftsättning och verifiering av de system som ingår i vårt åtagande. Även detta sker i nära samarbete med Fortifikationsverket. Bland de system som FMV ska installera ingår bland annat fastighetsnät, data- och telefonisystem, internkommunikation samt drift- och bevakningssystem. Arbetet med detta påbörjas i slutet av 2023 och överlämningen till Försvarsmakten beräknas ske i januari 2025. 

– Det här är en unik anläggning, det finns ingen motsvarande anläggning i Europa som uppfyller Skyddscentrums krav, säger Jan Sörberg.

Bilden visar en spade som användes vid det första spadtaget för den nya inomhusträningsanläggningen, ITA, vid Försvarsmaktens Skyddscentrum i Umeå.

Fredagen den 29 april togs det första spadtaget för den nya inomhusträningsanläggningen, ITA, vid Försvarsmaktens Skyddscentrum i Umeå. Foto: Jimmy Croona, Försvarsmakten.

Soldater i CBRN-förband vid Skyddscentrum i Umeå.

Vid den nya inomhusträningsanläggningen ska Försvarsmaktens Skyddscentrum i Umeå utbilda CBRN-förband, det vill säga förband som bekämpar kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Foto: Jimmy Croona, Försvarsmakten.

Publicerad: 2022-05-04