Nyhet

Nu startar ansökningsperioden för EDIDP 2020

Den 15 april öppnar ansökningsperioden för EDIDP 2020. Utlysningstexterna finns publicerade på EU-kommissionens hemsida, tillsammans med Guide for Applicants och Model Grant Agreement.

Det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, EDIDP, presenterades av EU-kommissionen den 7 juni 2017 och fastställdes därefter genom EU-förordning 2018/1092. Programmet syftar till att stärka den europeiska försvarsindustriella basen samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga. EDIDP sträcker sig över åren 2019-2020, där de årliga utlysningar ryms inom ett gemensamt arbetsprogram.

2020 års ansökningsperiod öppnas den 15 april och stängs den 1 december 2020. För att kunna delta krävs ett projektkonsortium som består av minst tre aktörer i tre medlemsstater. I arbetsprogrammet så beskrivs de projektområden som berörs, vilka krav projektet behöver leva upp till samt hur mycket medel respektive område förväntas få. Finansieringsgraden ligger på mellan 20-80 %, med möjlighet till ytterligare finansiell bonus, beroende på vilken typ av aktivitet projektet ämnar genomföra.

I de fall projektansökningar behöver svensk statlig medfinansiering, garanti för utländskt ägande eller avsiktsdeklarationer, så behöver en förfrågan inkomma till FMV senast 1 september 2020. Mer information finns hos Europeiska Försvarsfonden.

Vid frågor, kontakta EDF-kontoret vid FMV på edf@fmv.se