Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Nu startar ansökningsperioden för EDIDP 2020

Den 15 april öppnar ansökningsperioden för EDIDP 2020. Utlysningstexterna finns publicerade på EU-kommissionens hemsida, tillsammans med Guide for Applicants och Model Grant Agreement.

Det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, EDIDP, presenterades av EU-kommissionen den 7 juni 2017 och fastställdes därefter genom EU-förordning 2018/1092. Programmet syftar till att stärka den europeiska försvarsindustriella basen samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga. EDIDP sträcker sig över åren 2019-2020, där de årliga utlysningar ryms inom ett gemensamt arbetsprogram.

2020 års ansökningsperiod öppnas den 15 april och stängs den 1 december 2020. För att kunna delta krävs ett projektkonsortium som består av minst tre aktörer i tre medlemsstater. I arbetsprogrammet så beskrivs de projektområden som berörs, vilka krav projektet behöver leva upp till samt hur mycket medel respektive område förväntas få. Finansieringsgraden ligger på mellan 20-80 %, med möjlighet till ytterligare finansiell bonus, beroende på vilken typ av aktivitet projektet ämnar genomföra.

I de fall projektansökningar behöver svensk statlig medfinansiering, garanti för utländskt ägande eller avsiktsdeklarationer, så behöver en förfrågan inkomma till FMV senast 1 september 2020. Mer information finns hos Europeiska Försvarsfonden.

Vid frågor, kontakta EDF-kontoret vid FMV på edf@fmv.se

Publicerad: 2020-04-16