Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Ny bevakningsbåt till västkusten

Försvarets materielverk har levererat bevakningsbåten HMS Ärlig till 17:e bevakningsbåtskompaniet vid Amfibieregementet i Göteborg. Därmed är den femte och sista bevakningsbåten levererad till kompaniet. 

De fem bevakningsbåtarna som FMV nu har levererat har genomgått en livstidsförlängning där bland annat kommandobryggan har byggts om och motorer och sonar bytts ut.

– Trots pandemin har vi lyckats få det mesta på plats inom tidplanen, säger Camilla Wallentinsson, projektledare inom marinmateriel vid FMV. Det som gjorde det möjligt var att alla inblandade, bland andra varvet Swedship Marin med underleverantörer och provturskommandot, gjorde sitt yttersta för att vi skulle gå i mål.

I den försvarspolitiska inriktningen Sverige försvar 2016–2020 prioriterades det nationella försvaret med bland annat ubåtsjaktförmågan. Här kommer bevakningsbåtarna in i bilden för att skydda sjöfarten och Sveriges territorialvatten från intrång. Inte minst i Göteborg där 30 procent av Sveriges utrikeshandel passerar varje år.

– Med de nya system som bevakningsbåten nu har ökar förbandets operativa förmåga inom flera områden. Tillsammans med det förväntade återupprättandet av en amfibiebataljon i Göteborg kommer förmågan till väpnad strid inom den marina arenan att avsevärt förbättras, säger kapten Magnus Augustinson, chef för 17:e bevakningsbåtskompaniet.

Den svenska skärgården utgör en komplex miljö som medför att marinen har behov av korta reaktionstider. Bevakningsbåtarna måste klara av att genomföra flertalet olika uppgifter såsom sjöövervakning, skydd av sjöfart, ubåtsjakt samt agera vid angrepp. Det kräver både sensorer och utrustning som är anpassade för miljön för att uppnå optimal effekt.

– Bevakningsbåtarna är en betydelsefull del i landets försvarslinje och utgör en viktig delmängd i den ständigt pågående sjöövervakningen. Systemet är även en kvalificerad resurs vid exempelvis ubåtsjaktoperationer, men även vid andra typer av insatser inom hela konfliktskalan, från normalläget via säkerhetspolitisk kris till det väpnade angreppet, säger ställföreträdande marinchefen, brigadgeneral Peder Ohlsson.

HMS Ärlig tillsammans med ytterligare två bevakningsbåtar i hamnen i Göteborg.

HMS Ärlig tillsammans med ytterligare två bevakningsbåtar i hamnen i Göteborg. Foto: Joakim Nilsson/ Försvarsmakten

Publicerad: 2020-09-09