Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Ny fas i utprovningen av JAS 39 E

FMV driver utvecklingsprojektet JAS 39 E och Saab utvecklar och bygger planet som är en viktig del av Försvarsvarsmaktens framtida förmåga för att försvara Sverige. De tre parterna har olika roller i utvecklingen men också ett mycket tätt samarbete.

Hör Ken Lindberg, som är senior rådgivare vid FMV:s Gripen E-projekt, berätta om det täta samarbetet i utvecklingen och utprovningen av Sveriges nya stridsflygplan.

Takten i utprovningen av Sveriges nya stridsflygplan, JAS 39 E Gripen, ökas i och med att provresurserna vid FMV:s provplats på Malmen i Linköping involveras.

– Det här gör att vi får tillgång till ytterligare en provplats i utprovningen av Gripen E, säger Ken Lindberg, senior rådgivare vid FMV Gripen E. Vi kan därmed öka antalet prov och samtidigt utvidga proven ytterligare med system som finns runt själva flygplanet, taktiska system och sensorer.

Det finns en lång erfarenhet av samarbete kring utveckling av avancerade flygsystem i Sverige, mellan FMV, Försvarsmakten och industrin. Just att myndigheterna kommer in tidigt i utvecklingen och utprovningsverksamheten en av vår nations stora framgångsfaktorer.

– Med Gripen E ville vi utveckla detta samarbete ytterligare. I avtalet skrevs det in krav på genomförande som gör att vi kan komma ännu närmare varandra för att kunna utnyttja de resurser som finns på bästa sätt. Resurserna inom detta område är trots allt inte obegränsade.

Samarbetet är en viktig framgångsfaktor som gör att resurser i form av flygplan, teknik och inte minst kompetens kan användas på ett bra sätt. Men det finns även utmaningar i det täta samarbetet.

– Vi är tre olika parter med olika ansvar inom utvecklingen av Gripen E och där är det viktigt att man lyssnar på och respekterar varandras behov och ansvar samt är öppen för att man då behöver göra saker på lite olika sätt för att belysa alla aspekter, säger Ken Lindberg.

JAS 39 E Gripen på startbanan
Ken Lindberg

Ken Lindberg är senior rådgivare vid FMV:s Gripen E-projekt.

Publicerad: 2020-12-28