Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser

Ny materiel till amfibieförbanden

Ett sjörörligt artillerisystem kommer att bli en viktig del i amfibieförbandens ökade förmåga att försvara Sveriges kustområden. Nu påbörjar FMV upphandlingen av artillerisystemet, det är den första i en serie upphandlingar av ny materiel till amfibieförbanden med leverans 2025 till 2030.

Amfibieförbanden har idag inga stora marina plattformar där alla funktioner finns samlade. Det kommer man inte heller att ha i morgondagens förband. Den stora skillnaden blir att man kommer att kunna ge artilleriunderstöd med indirekt eld från sjörörliga plattformar, tidigare har man varit tvungna att gå iland för att kunna verka med indirekt eld.

Amfibiebataljonens system för indirekt eld kommer vara utspridda på flera mindre enheter där ledningen sitter i en plattform och eldledaren sitter på en annan och själva verkansplattformen finns på en tredje plattformstyp. Det ska också finnas ett beslutsunderlag i ett ledningssystem för att kunna leverera verkan till rätt ställe.

Stridsbåt HSM med vapenstation

Modifierade stridsbåtar är en viktig del i amfibieförbanden. Nu har de utrustats med vapenstationer för förbättrad spaningsförmåga och träffprestanda. Foto: Saab AB

Joakim Drakfors

Vi har en systemmålsättning för en hel amfibiebataljon och ur den kommer vi att anskaffa olika produkter som tillsammans bildar en helhet. Det säger Joakim Drakfors som är projektledare för produktdefinition av Amfibiebataljon 2030.

-Det är många enheter att hålla samman, men det gör också att man blir svårbekämpade då man kan kraftsamla när det behövs och sedan sprida ut och gömma sig. Det här är mer likt arméns pansarbataljoner, men med en annan geografi och måltyp, säger Joakim Drakfors, projektledare produktdefinition av Amfibiebataljon 2030 vid FMV.

Joakim Drakfors berättar att projektet har en målsättning för amfibiebataljonen och inte enskilda system. Ur systemmålsättningen för helheten kommer man att realisera produkter som gör att Försvarsmaktens önskade förmåga uppfylls.

Den första upphandlingen i projekt Amfbat 2030 är båtar med integrerad artilleripjäs ombord.  

FMV gick den 15 oktober ut med förfrågningsunderlag till kvalificerande leverantörer på den sjörörliga artilleriplattformen, det vill säga båt med integrerad artilleripjäs. Fram till den 15 januari 2022 finns det möjlighet för dessa att lämna in anbud.

-Det här är inget utvecklingsprojekt, utan vi vill köpa befintliga produkter som med viss modifiering täcker förmågekraven. I den här och i de kommande upphandlingarna vill vi få med oss industrin för att ta fram nya kombinationer av produkter som just nu inte finns på marknaden. Men också att realiserbarhetspröva helheten så att det fungerar som tänkt, säger Joakim Drakfors.

 

Projekt Amfibiebataljon 2030