Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Nordisk överenskommelse ger stärkt försörjningstrygghet på ammunitionsområdet

Danmark, Finland, Norge och Sverige har nyligen tecknat ett avtal som ger länderna ökad försörjningstrygghet på ammunitionsområdet. Avtalet signerades av FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson i egenskap av nationell försvarsmaterieldirektör (NAD) och hans nordiska motparter i samband med ett möte i Oslo den 12 augusti.

Samarbetet innebär att de nordiska länderna etablerar en gemensam expertgrupp med uppdrag att samordna behov, krav och affärsmodeller för strategiska partnerskapsavtal inom ammunitionsområdet. Med i expertgruppen finns företrädare från både Försvarsmakten och FMV. Från FMV kommer Per Cederberg att delta.

Överenskommelsen inom försörjningstrygghet är en del av ett nordiskt avtal från 2015 om samarbete på försvarsmaterielområdet, där även överenskommelser om exportkontroll och upphandling ingår.

– De långa förhandlingarna som ledde till det nordiska samarbetet börjar nu ge tydliga och konkreta resultat. Vi har nu en gemensam syn på försörjningstrygghet där alla länder har fått fler verktyg för att stärka den, säger Per Andersson, rådgivare inom logistik på FMV.

Göran Mårtensson, FMV, i egenskap av NAD tillsammans med sina nordiska motparter.

Göran Mårtensson, generaldirektör FMV, här i egenskap av nationell försvarsmaterieldirektör, signerar avtalet tillsammans med sina nordiska motparter. Foto: FMV

Publicerad: 2022-08-22