Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Nya containertält till Försvarsmakten

Under hösten 2022 upphandlade FMV ett nytt ramavtal för containertält i syftet att ersätta den äldre versionen. Försvarsmakten såg behov av ett nytt, funktionellt tält med brett användningsområde. Nu har de första tälten levererats ut till förband.

Ett containertält fastsatt på en container.

Tältet reses längs långsidan av en 20-fots container och skapar en yta på 15 kvadratmeter.

Bilden visar en illustration av containertältet.

Illustration: Swedish Net Air & Defence

Fyra personer från FMV respektive Försvarsmakten står framför ett containertält.

Erica Dale, systemingenjör FMV, Lisa Säflund, projektledare FMV, Fredrik Holmkvist, materielplanerare Försvarsmakten och Bengt Wueggertz, systemingenjör Försvarsmakten.

– Vi är stolta över att kunna leverera de här tälten, då de bidrar till att snabbt kunna skapa en väderskyddad miljö för exempelvis materielunderhåll och förvaring, säger Caroline Genfors, chef generell underhållsutrustning, FMV.

Tältet reses längs långsidan av en 20-fots container och skapar en yta på 15 kvadratmeter. Det består av en metallstomme med tillhörande tältduk inklusive tillbehör, såsom förankringsmateriel och staglinor. Tältdukens genomföringar möjliggör för externa klimatanslutningar och elkablage, medan tältstommens utformning gör det möjligt att montera belysning vid behov. Tälten står stadigt i såväl vind som regn- och snöoväder. På så vis är de användbara för flera förband i det svenska försvaret.

I höstas höll FMV tillsammans med leverantören en produktutbildning för Försvarsmaktens representanter och nu har FMV levererat de första tälten ut till förband. Leveranserna kommer att fortsätta under ett antal tillfällen under kommande år.

De nya containertälten ingår som en del av utvecklingen av den tekniska tjänsten som FMV gör tillsammans med Försvarsmakten.

Publicerad: 2024-05-08