Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Nya godkännanden inom militär luftfart för FMV Test och Evaluering

FMV Test och Evaluering, T&E, har idag fått nya godkännanden att bedriva militär luftfart enligt Försvarsmaktens nya föreskrifter. Godkännandena gäller inom områdena flygtjänst, luftvärdighet och RPAS, Remotly Piloted Aircraft Systems, alltså drönare.

– Vi har arbetat med detta i två års tid. Det har varit otroligt intensivt och det har varit många uppgifter som ska lösas. Detta samtidigt som vi infört en ny verksamhet, målflyg, säger Ulrika Johnson, chef FMV T&E Systemledning.

JAS 39 Gripen i luften

I december 2019 beslutade Försvarsmakten om nya föreskrifter om militär luftfart, som ska tillämpas fullt ut från och med idag, den 1 mars 2022. Nu ska de verksamheter som bedriver militär luftfart tillämpa och inneha godkännanden enligt denna nya föreskrift.

– Vi hade redan godkännanden enligt tidigare RML, regler för militär luftfart. Men en ny ansökan behövdes för att få godkännanden enligt den nya föreskriften, säger Jukka Salo, flygsäkerhetskoordinator vid FMV T&E systemledning.

De verksamheter som berörs är flygtjänst, RPAS och luftvärdighet, som i sin tur består av fyra områden med konstruktion, tillverkning, fortsatt luftvärdighet och underhåll.

Ansökan om godkännande

I februari 2021 påbörjade FMV T&E ansökningsprocessen genom att skicka in ansökan om godkännande enligt det nya regelverket.

– Innan dess hade vi genomfört ett förarbete med att anpassa handböcker, rutiner och instruktioner enligt den nya föreskriften. Det innebar bland annat att verksamheterna kring luftvärdighet skulle anpassas till det europeiska militära regelverket EMAR, samt införande av ett funktionsöverskridande flygsäkerhetsledningssystem. Det innebär ett mer sammanhållet tänk kring flygsäkerhet, till exempel hur man rapporterar händelser, säger Ulrika Johnson.

– Efter ansökan har verksamheterna gjort ett gediget arbete, med ett gott samarbete och stöd från den militära flyginspektionen, FLYGI, säger Jukka Salo.

Internkontroller

FMV T&E har också genomfört ett antal internkontroller, inom de berörda verksamhetsområdena, för att verifiera att de nya handböckerna, processerna och rutinerna implementerats i organisationen.

Dessutom har FLYGI granskat den insända dokumentationen och de gjorde också tillträdesbesök inom respektive verksamhet under hösten och vintern 2021/2022.

Efter att T&E besvarat de iakttagelser som framkom vid tillträdesbesöken, och FLYGI accepterat åtgärderna, utfärdade FLYGI nya godkännanden.

– Det har varit ett spännande år då många medarbetare har gjort ett gediget arbete med ett stort engagemang för att säkra att FMV fortsättningsvis kan bedriva militär luftfart enligt gällande regelverk, med hög verksamhetsäkerhet och enligt FMV:s målbild, säger Fredrik Bergman, chef FMV T&E.

Publicerad: 2022-03-01